Gå videre til innhold
Bjergsted Blåseensemble mottok NKFs hederspris av Stine Sørlie, nestleder i Norsk Komponistforening. Foto: NMF/Mads Myr Munthe-Kaas
Bjergsted Blåseensemble mottok NKFs hederspris av Stine Sørlie, nestleder i Norsk Komponistforening. Foto: NMF/Mads Myr Munthe-Kaas

Nyhet -

Bjergsted Blåseensemble vant Komponistforeningens hederspris under NM janitsjar 2019

Komponistforeningen arbeider for å løfte frem det norske repertoaret, og å legge til rette for at det stadig skapes og spilles norsk musikk. Her gjør korpsene en fantastisk jobb, og med prisen ønsker vi å hylle korpsenes musikere og dirigenter for innsatsen for at norsk musikk blir fremført. 

Hedersprisen ble delt ut for første gang i fjor i anledning Norges Musikkorps Forbund sitt 100-årsjubileum.

Under årets NM Janitsjar har det blitt fremført 16 norske verk, spredd fra elitedivisjon til 7. divisjon.

Årets jury har bestått av Craig Farr og Eva Holm Foosnæs fra Komponistforeningens musikkfaglige utvalg, som med stor entusiasme har lyttet til disse 16 verkene.

Fra juryens begrunnelse: 
Bjergsted Blåseensemble med dirigent Rune Johansen er tildelt Komponistforeningens hederspris for fremragende tolkning av et norsk verk, for sin fremføring av verket "Dirty Dancing" av Torstein Aagaard-Nilsen.

Fremføringen viser tydelig at dirigent og ensemble enes om verkets egenart på alle plan, og har skapt et overbevisende helhetlig opplevelsesrikt uttrykk.

Ensemblet viser seg som en sterk forkjemper for norsk musikk, med et helnorsk program under årets NM. Juryen ble overbevist av den utsøkte klangbehandlingen i alle ledd og en kontrollert og virtuos tutti-klang.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Beate Styri

Beate Styri

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Presse, nyheter, sosiale medier 90606661
Ida Habbestad

Ida Habbestad

Pressekontakt Daglig leder Norsk Komponistforening 997 26 559

Norsk Komponistforening en fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform.

Norsk Komponistforenings primære oppgave er å sikre komponisters rettigheter som kunstnere. Vi arbeider for å styrke arenaer for inspirasjon, samarbeid og fagutvikling, og fra egen administrasjon og gjennom vårt Kunstnernettverk sørge for å være en sterk politisk stemme og høringsinstans for hele kulturlivet. Norsk Komponistforening er både pådriver, støttespiller, arrangør, medeier og sponsor for andre kunstneriske prosjekter og arenaer. Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Som kulturbærere har vi et særlig ansvar, og Komponistforeningen er en engasjert aktør på vegne av likestillingssaken. Komponistforeningen støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til komposisjon, og er medlem av Balansekunstprosjektet som på et overordnet organisatorisk plan arbeider for et mer likestilt musikkliv.

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).