Gå videre til innhold
EUs nye opphavsrettsdirektiv skal etter planen også gjelde i Norge.
EUs nye opphavsrettsdirektiv skal etter planen også gjelde i Norge.

Nyhet -

Enighet i EU om ordlyd i nytt opphavsrettsdirektiv

Sent om kvelden onsdag 13. februar kom EU-kommisjonen, parlamentet og rådet til enighet om de grunnleggende prinsippene for det nye opphavsrettsdirektivet. Det nye direktivet skal etter planen også gjelde i Norge.

– Opphavsrettdirektivet adresserer verdigap-problematikken (value gap), ved å legge et ansvar på brukersstyrte plattformtjenester som Facebook og YouTube for betaling for innholdet som legges ut, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i Komponistforeningen.

Artikkel 13 i opphavsrettsdirektivet har som mål å tette dette hullet.

– Spesielt viktig for oss er også artikkel 14, 15 og 16, det såkalte transparency triangle, forteller Jørgen Karlstrøm. Ordlyden i artikkel 14 vil også inkludere det viktige poenget om at rettighetshaverne har rett ikke bare til «fair» betaling, men proporsjonal betaling, forklarer Karlstrøm.

– Det som gjenstår er en endelig godkjenning i parlamentet, men her fikk forslaget 67% oppslutning ved forrige runde og det er god grunn til å tro at dette nå er det endelige resultatet, sier Karlstrøm.

Les pressemelding fra GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers), som består av organisasjoner for rettighetshavere fra hele EU, Island, Norge og Sveits. GESAC representerer mer enn 1 million skapere og rettighetshavere på områdene musikk, audiovisuell kunst, visuell kunst og litterære og dramatiske verk.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Beate Styri

Beate Styri

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Presse, nyheter, sosiale medier 90606661
Ida Habbestad

Ida Habbestad

Pressekontakt Daglig leder Norsk Komponistforening 997 26 559

Relatert innhold

Norsk Komponistforening en fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform.

Norsk Komponistforenings primære oppgave er å sikre komponisters rettigheter som kunstnere. Vi arbeider for å styrke arenaer for inspirasjon, samarbeid og fagutvikling, og fra egen administrasjon og gjennom vårt Kunstnernettverk sørge for å være en sterk politisk stemme og høringsinstans for hele kulturlivet. Norsk Komponistforening er både pådriver, støttespiller, arrangør, medeier og sponsor for andre kunstneriske prosjekter og arenaer. Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Som kulturbærere har vi et særlig ansvar, og Komponistforeningen er en engasjert aktør på vegne av likestillingssaken. Komponistforeningen støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til komposisjon, og er medlem av Balansekunstprosjektet som på et overordnet organisatorisk plan arbeider for et mer likestilt musikkliv.

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).