Gå videre til innhold
Norsk Komponistforenings styreleder Jørgen Karlstrøm har høye forventniger til den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren. ©FOTO:Renate Madsen
Norsk Komponistforenings styreleder Jørgen Karlstrøm har høye forventniger til den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren. ©FOTO:Renate Madsen

Pressemelding -

Høye forventninger til digitalierings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung: - Nå haster det!

Oppnevningen av en digitaliserings- og forvaltningsminister må ikke bli et hvileskjær, mener Norsk Komponistforening.

– Vi har svært høye forventninger til det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og statsråd Karianne O. Tung, uttaler Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

– Innen vårt kulturområde har regjeringen dratt bena etter seg lenge nok. Spesielt gjelder dette aktivt arbeid for avklaringer av rettigheter, rettferdig vederlag i møte med store private digitale aktører, samt rammer rundt og ordninger for kunstig intelligens. Her må det skje noe snarest, påpeker Karlstrøm

Våre internasjonale organisasjoner ECSA og CISAC har allerede lansert prinsipper som bør være førende for regler, lovverk og forordninger.

Karlstrøm sier videre:

– Dessverre er norske myndigheter allerede for sent ute og må ta tydelige og kraftige grep i løpet av kort tid for å ta igjen det tapte. Nå haster det.

Norsk Komponistforening ser et umiddelbart behov for at det skapes nye lover, regler, forvaltningssignaler og ordninger som ivaretar rettighetene til kunstneres arbeid i møte med kunstig intelligens (KI). Opphavere må få betalt når verkene deres brukes til opplæring av KI-systemer og de må ha mulighet til å bestemme om deres verk skal brukes til opplæring av KI-systemer eller generering av nye verk basert på disse. TONO, Kopinor og NORWACO må ha gode nok muligheter til å ivareta kunstneres rettigheter i musikkverk i møte med kunstig intelligens.

Norsk Komponistforening forutsetter at opprettelsen av et eget departement ikke blir et forvaltningsmessig og politisk hvileskjær, men at noe faktisk skjer på det digitale området. Nå.

Som et minimum må regjeringen sørge for at Norge slutter seg til og innfører de gode ordningene og direktivene som kommer fra EU, men det er også behov for å gjøre nødvendige tiltak på eget initiativ. En «vent-og-se»-holdning er ikke godt nok i møte med den hurtige utviklingen av ny teknologi.

Related links

Emner

Kategorier


Norsk Komponistforening er i stadig vekst, både i antall medlemmer og i representasjonen av kunstnerisk mangfold og genrebredde. Våre medlemmer skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og vokalmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk. Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).

Kontakter

Knut Olaf Sunde

Knut Olaf Sunde

Styreleder i Norsk Komponistforening Styreleder i Norsk Komponistforening, styremedlem i TONO og rådsmedlem i Nordisk Komponistråd. +47 934 41 358
Beate Styri

Beate Styri

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Presse, nyheter, sosiale medier 90606661

Relatert innhold

Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform

Norsk Komponistforenings primære oppgave er å sikre komponisters rettigheter som kunstnere, og for økt bruk av norsk musikk. Vi arbeider for å styrke arenaer for inspirasjon, samarbeid og fagutvikling, og fra egen administrasjon og gjennom vårt Kunstnernettverk sørge for å være en sterk politisk stemme og høringsinstans for hele kulturlivet. Norsk Komponistforening er både pådriver, støttespiller, arrangør, medeier og sponsor for andre kunstneriske prosjekter og arenaer. Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Som kulturbærere har vi et særlig ansvar, og Komponistforeningen er en engasjert aktør på vegne av likestillingssaken. Komponistforeningen støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til komposisjon, og er medlem av Balansekunstprosjektet som på et overordnet organisatorisk plan arbeider for et mer likestilt musikkliv.

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).