Gå videre til innhold
Vivace barne- og ungdomskor ble tildelt Norsk Komponistforenings hederspris under NM for kor 2019.  Foto: Multifoto/Koralliansen
Vivace barne- og ungdomskor ble tildelt Norsk Komponistforenings hederspris under NM for kor 2019. Foto: Multifoto/Koralliansen

Pressemelding -

KOMPONISTFORENINGENS HEDERSPRIS TIL VIVACE BARNE- OG UNGDOMSKOR

Årets NM for kor ble avholdt i Trondheim 11.-12. oktober. Totalt 58 kor og vokalgrupper var med i årets mesterskap, som hadde rekordstor oppslutning. Norsk Komponistforening delte for andre gang ut en hederspris for fremragende tolkning av et norsk verk. Prisen gikk i år til Vivace barne- og ungdomskor, blant annet på grunn av det unike samspillet mellom korets formidling og komponistens kjennskap til koret.

– Vi i Norsk Komponistforening ønsker å anerkjenne de som gjør en viktig innsats for norsk musikkliv. Ikke minst gjelder dette en rekke av landets kor og korps, som fremfører mye av det norske repertoaret og er med på å bestille nye verk fra norske komponister, forteller Komponistforeningens styreleder Jørgen Karlstrøm om bakgrunnen for prisen.

– Prisen ble opprettet for å vise hvor mye vi verdsetter dere som tar musikken vi komponister skriver i bruk, og for å feire det at dere tolker musikken på så mange ulike vis, sa han under prisutdelingen.

Årets jury besto av komponistene Eva Holm Foosnæs og Bertil Palmar Johansen. De forteller om sterke konsertopplevelser i Trondheim:

Jeg elsket å være lyttende publikum i Olavshallen i helgen. Det er behov for et stort repertoarmangfold, og derfor er det gledelig at korene etterhvert synger mange norske verk, sa komponist og jurymedlem Eva Holm Foosnæs etter årets NM for kor.

– Det har vært to spennende dager med masse fin korsang. Imponerende både i kvalitet og mengde, og inspirerende for meg som komponist også, forteller jurymedlem Bertil Palmar Johansen.

I sin begrunnelse for Komponistforeningens hederspris sier juryen:
Koret fremførte stykket med overbevisende rytmisk og tekstlig presisjon. Det er tydelig et unikt samspill mellom korets formidling og komponistens kjennskap til koret. Dirigenten har gått helhjertet inn i arbeidet med å bringe ny norsk musikk til barn og ungdom. Det var en fremragende tolkning som smittet over på tilhørerne.

Prisen går til fremføringen av stykket «Tida» av Bjørn A. Bratsberg til barnekoret Vivace med sin dirigent Siv Anette Lorentzen.

Barnekoret Vivace har ca. 65 medlemmer fra. 6 - 18 år. Det holder til på Inderøya i Trøndelag og er inndelt i fem ulike grupper: guttekor, aspirantkor, barnekor, juniorkor og ungdomskor.

Tidligere vinnere av Komponistforeningens hederspris under NM for kor er Kammerkoret Aurum med sin dirigent Eva Holm Foosnæs som mottok prisen i 2017 for fremføringen av verket "Kom Fred" av Marianne Reidarsdatter Eriksen. Norsk Komponistforening deler også ut tilsvarende hederspriser under NM Brass og NM Janitsjar. 

Øvrige resultater fra NM for kor 2019 kan leses på www.nmforkor.no

Emner


Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform. Komponistforeningen arbeider med å synliggjøre hvor viktig det er at komponister og andre skapende kunstnere får bidra både internasjonalt, nasjonalt og lokalt med nye ideer og refleksjoner, kritiske korrektiv til samfunnet, og til nye, sanselige fellesskap. 

Norsk Komponistforening er i stadig vekst, både i antall medlemmer og i representasjonen av kunstnerisk mangfold og genrebredde. Våre medlemmer skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og vokalmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk. 

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).

Pressekontakt

Beate Styri

Beate Styri

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Presse, nyheter, sosiale medier 90606661
Jørgen Karlstrøm

Jørgen Karlstrøm

Styreleder i Norsk Komponistforening Visepresident ECSA, president Nordisk Komponistråd, nestleder i TONOs styre, styreleder i Norsk Komponistforening +4795725736

Norsk Komponistforening en fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform.

Norsk Komponistforenings primære oppgave er å sikre komponisters rettigheter som kunstnere. Vi arbeider for å styrke arenaer for inspirasjon, samarbeid og fagutvikling, og fra egen administrasjon og gjennom vårt Kunstnernettverk sørge for å være en sterk politisk stemme og høringsinstans for hele kulturlivet. Norsk Komponistforening er både pådriver, støttespiller, arrangør, medeier og sponsor for andre kunstneriske prosjekter og arenaer. Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Som kulturbærere har vi et særlig ansvar, og Komponistforeningen er en engasjert aktør på vegne av likestillingssaken. Komponistforeningen støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til komposisjon, og er medlem av Balansekunstprosjektet som på et overordnet organisatorisk plan arbeider for et mer likestilt musikkliv.

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).