Gå videre til innhold
 Stine W. Torbergsen (foto: Marthe Vee) og Torodd Wigum (foto: Trine Melhus) skal lede årets Spill norsk-festival.
Stine W. Torbergsen (foto: Marthe Vee) og Torodd Wigum (foto: Trine Melhus) skal lede årets Spill norsk-festival.

Pressemelding -

Lager festival med kun norsk musikk

Norsk Komponistforening og NOPA arrangerer Spill norsk-festivalen for tredje gang. 23.–29. mars skal kommuner over hele landet delta i feiringen av det norske musikklivet. Kommunene som er bekreftet til årets festival er Alta, Åfjord, Lyngdal, Røst og Stad.

Formidling om musikk
Årets festivalledelse består av orkesterdirigent Torodd Wigum og Stine W. Torbergsen, tidligere prosjektleder i Røde Kors og produksjonsansvarlig for Oslo World.

– Min interesse for norsk musikk har alltid vært stor, både for samtidsmusikk og andre genre. I tillegg opptar formidling meg mer og mer. Og da ikke bare formidlingen av musikken og kunsten, men også OM musikken, musikere, artister og alt det spennende og bra som skjer rundt om i landet vårt, sier Torodd Wigum og legger til:

– Derfor var det lett å si ja, da jeg ble spurt om å være kunstnerisk leder for Spill norsk 2020. Jeg håper og tror vi skal få satt et stort fokus på norsk musikk, i ordets beste og videste forstand, sier han.

Stine Torbergsen har erfaring som produksjonssjef for Oslo World og som prosjektleder for Røde Kors. Hun brenner for mangfold i musikken, og ønsker at Spill norsk skal speile bredden i norsk musikkliv.

– Jeg ønsker at Spill norsk skal bli en lokal musikkfest, med regional betydning og nasjonal synlighet. Musikk binder folk sammen, er godt for folkehelsa og en festival som Spill norsk kan være identitetsbyggende, spesielt gjennom å få frem lokale talenter og ved å engasjere lokalt organisasjonsliv, arrangører og kommunen. Komponister og låtskrivere som kanskje ikke er så kjente, men usedvanlig dyktige, blir fremmet, sier Stine W. Torbergsen.

Norsk repertoar
Spill norsk arrangeres i år samtidig som den landsomfattende kampanjen #hørnorsk – uka hvor norsk musikk løftes ekstra, av musikkbransjen og gjennom radio og TV. Gjennom å samle festivalen og kampanjen håper NOPA og NKF å kunne gi et ekstra løft til norsk musikk siste uka i mars.

– Det er stor etterspørsel etter norsk musikk. Derfor tar vi med oss Spill norsk til enda flere kommuner i år. Det vil bidra til å synliggjøre mangfoldet i norsk musikk, ikke bare i sjangre men også i sanglyrikk, enten det er forskjellige dialekter, samisk eller på engelsk, sier Ingrid Kindem, styreleder i NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere.

Styreleder i Norsk Komponistforening, Jørgen Karlstrøm, er glad for samarbeidet med NOPA og de lokale arrangørene om Spill norsk.

– Både NKF og NOPA arbeider for at norsk repertoar blir skapt, bestilt og fremført. Vi deler en interesse for å øke norskandelen i tv, radio, i strømmetjenestene, og ikke minst live — og er glade for å kunne bruke Spill norsk som et element i dette arbeidet, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening og legger til:

– Samtidig setter vi pris på kontakten lokalt: Spill norsk viser at det skapes musikk over hele landet, at det finnes et fantastisk mangfold av uttrykksformer, arrangører, utøvere og initiativ lokalt og regionalt. Spill norsk viser at musikken som skapes der folk bor hører naturlig hjemme på konsertscenene der, sier han.

Konsert i bilverksted
Åfjord er blant kommunene som er med på Spill norsk flere år på rad.

– Vi ser det som en mulighet til å kople profesjonelle krefter i regionen sammen som kanskje ellers aldri ville krysset hverandres spor, og på den måten håper vi #spillnorsk Åfjord er en sommerfuglvinges slag som vil skape nye kulturelle vinder ellers i kommunen og regionen, sier Tormod Gjersvold, rektor for Åfjord Kulturskole.

Under Spill norsk i 2018 arrangerte festivalledelsen i Åfjord konserter i det lokale bilverkstedet og hjemme hos ordføreren. Planene for 2020 er allerede godt i gang.

– Spill norsk gir oss en mulighet til å presentere kunst som angår regionen på en intim og nær måte på uventede arenaer. Publikum kan vente seg kjente låter i originale tolkninger, og ukjente låter som de vil ønske å ha på spillelisten deretter. Det vil bli ramsalt, sart, svart, sært og fullt av liv og lekenhet. Og ekstremt nært! Så nære man kan komme.

SPILL NORSK:
Festivalen Spill norsk arrangeres for tredje gang i Norge i samme uke som #hørnorsk-uka, 23.–29. mars. #hørnorsk er en landsomfattende kampanje hvor norsk musikk løftes litt ekstra i en hel uke. Spill norsk henter inspirasjon fra Spil Dansk Ugen – det danske musikklivets festuke. I 2020 feirer Spil Dansk 20 år.

Related links

Emner

Tags


Norsk Komponistforening er i stadig vekst, både i antall medlemmer og i representasjonen av kunstnerisk mangfold og genrebredde. Våre medlemmer skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og vokalmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk. Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).

Pressekontakt

Beate Styri

Beate Styri

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Presse, nyheter, sosiale medier 90606661
Ida Habbestad

Ida Habbestad

Pressekontakt Daglig leder Norsk Komponistforening 997 26 559

Relatert materiale

Norsk Komponistforening en fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform.

Norsk Komponistforenings primære oppgave er å sikre komponisters rettigheter som kunstnere. Vi arbeider for å styrke arenaer for inspirasjon, samarbeid og fagutvikling, og fra egen administrasjon og gjennom vårt Kunstnernettverk sørge for å være en sterk politisk stemme og høringsinstans for hele kulturlivet. Norsk Komponistforening er både pådriver, støttespiller, arrangør, medeier og sponsor for andre kunstneriske prosjekter og arenaer. Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Som kulturbærere har vi et særlig ansvar, og Komponistforeningen er en engasjert aktør på vegne av likestillingssaken. Komponistforeningen støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til komposisjon, og er medlem av Balansekunstprosjektet som på et overordnet organisatorisk plan arbeider for et mer likestilt musikkliv.

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).