Gå videre til innhold
Nesteleder Stine Sørlie og styreleder Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening etterlyser mer norsk musikk i institusjonene. Foto: Renate Madsen
Nesteleder Stine Sørlie og styreleder Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening etterlyser mer norsk musikk i institusjonene. Foto: Renate Madsen

Pressemelding -

Mer norsk musikk i institusjonene!

I dag besøker vi Familie- og kulturkomiteen på Stortinget for budsjetthøringene om kulturbudsjettet for 2020. Vi vil blant annet påpeke behovet for at politikerne tilrettelegger for mer bruk av norsk musikk.

I høringsnotatet vårt, som du kan lese her, påpeker vi blant annet at det fremdeles mangler nye midler i ordningene som skal kompensere for privatkopiering, hele to budsjettår etter at den nye åndsverkloven åpnet for at en vesentlig større gruppe kunstnere har rett til midlene. Konsekvensen er en svekking av denne ordningen. Vi påpeker også at behovet for nye stipendhjemler til kunstnerne er vesentlig større enn det som er foreslått i budsjettet for 2020.

Vår viktigste sak vil imidlertid være situasjonen for norsk kunstmusikk i norske institusjoner.

Stortingshøringene er en viktig anledning til å få gjort politikerne oppmerksomme på resultater av bevilgningene de gjør — og ikke. I repertoarundersøkelsen vi har laget, finner vi både positive og negative tendenser, både for bruken av norsk musikk og for hvordan man tenker mangfold i musikken. Vi kommer til å fremheve de positive sidene, som vi ser i sammenheng med vårt arbeid for likestilling. Samtidig mener vi det er nødvendig at Stortinget og departementet legger opp tildelingene på en slik måte at det blir mer attraktivt å spille norsk musikk, sier styreleder Jørgen Karlstrøm i forkant av høringen.

Han peker på at rapporteringsrutinene i seg selv er en utfordring, og medvirkende til at denne saken er vanskelig å snakke om.

Rapporteringsrutinene er ikke godt nok utviklet, og det er ikke lett for en politisk ledelse å vite hvordan situasjonen for fremføring av norsk kunstmusikk ser ut. Vi har laget undersøkelsen for å ha et godt grunnlag for videre diskusjon og samtale om dette emnet, sier han.

En av de største utfordringene for å oppnå endring innen området er kulturpolitikernes respekt for armlengdes avstand.

Når vi har argumentert for behovet for at det stilles krav til bruk om norsk musikk, har vi som regel blitt møtt med et viktig prinsipp for mange kunstnere, nemlig at det ikke skal være noen statlig styring av måten et kunstnerisk innhold utformes på. Det er vi enige i. Samtidig ser vi på flere eksempler innen mange andre områder, både i næringsliv og landbruk, at det kan være nødvendig med tiltak for å sikre at det også finnes norsk virksomhet innen disse områdene. Vi mener at man kan sikre nyskaping i norsk musikkliv uten å blande seg i kunstnerisk ytringsfrihet for øvrig, og vi ser at kulturministeren har forståelse for dette i andre sammenhenger, sist gjennom utspillet hvor hun vurderer krav om norskandel i strømmetjenester som Netflix.

Related links

Emner

Kategorier


Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform. Komponistforeningen arbeider med å synliggjøre hvor viktig det er at komponister og andre skapende kunstnere får bidra både internasjonalt, nasjonalt og lokalt med nye ideer og refleksjoner, kritiske korrektiv til samfunnet, og til nye, sanselige fellesskap.

Norsk Komponistforening er i stadig vekst, både i antall medlemmer og i representasjonen av kunstnerisk mangfold og genrebredde. Våre medlemmer skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og vokalmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk.

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).

Pressekontakt

Stine Sørlie

Stine Sørlie

Nestleder Norsk Komponistforening 99240426
Beate Styri

Beate Styri

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Presse, nyheter, sosiale medier 90606661
Ida Habbestad

Ida Habbestad

Pressekontakt Daglig leder Norsk Komponistforening 997 26 559
Jørgen Karlstrøm

Jørgen Karlstrøm

Styreleder i Norsk Komponistforening Visepresident ECSA, president Nordisk Komponistråd, nestleder i TONOs styre, styreleder i Norsk Komponistforening +4795725736

Norsk Komponistforening en fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform.

Norsk Komponistforenings primære oppgave er å sikre komponisters rettigheter som kunstnere. Vi arbeider for å styrke arenaer for inspirasjon, samarbeid og fagutvikling, og fra egen administrasjon og gjennom vårt Kunstnernettverk sørge for å være en sterk politisk stemme og høringsinstans for hele kulturlivet. Norsk Komponistforening er både pådriver, støttespiller, arrangør, medeier og sponsor for andre kunstneriske prosjekter og arenaer. Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Som kulturbærere har vi et særlig ansvar, og Komponistforeningen er en engasjert aktør på vegne av likestillingssaken. Komponistforeningen støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til komposisjon, og er medlem av Balansekunstprosjektet som på et overordnet organisatorisk plan arbeider for et mer likestilt musikkliv.

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).