Gå videre til innhold
Ung Nordisk Musikk mottok i kveld Nordisk Komponsitråds ærespris for 2019. Prisen består av 50 000 NOK og en plakett. Foto: Beate Styri
Ung Nordisk Musikk mottok i kveld Nordisk Komponsitråds ærespris for 2019. Prisen består av 50 000 NOK og en plakett. Foto: Beate Styri

Pressemelding -

​Nordisk Komponistråds ærespris for 2019 tildeles UNM

Nordisk Komponistråd ble grunnlagt i 1946 og arbeider for interessene til mer enn 1500 komponister innen kunstmusikk, elektroakustisk musikk, lydkunst og andre som jobber med lyd som kunstform i de nordiske landene. Medlemmene er komponistforeningene i Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark og Færøyene, og de er representert i rådet gjennom de respektive foreningenes styreledere.

Rådet gjenopptar nå sin tradisjon med å dele ut ærespriser til kandidater som har gjort en ekstraordinær innsats for nordiske komponister og nordisk komponistliv.

Pris til UNM

I 2019 tildeles prisen UNM, (Ung Nordisk Musikk), en nordisk organisasjon hvis formål er å fremme samarbeidet mellom unge nordiske komponister og musikere.

Helt siden 1946 har UNM årlig arrangert UNM-festivalen, med fremføring av verker av nordiske komponister, lydkunstnere og andre kunstnere som jobber med lyd — samtlige under 30 år.

Komponistenes unge alder er et viktig prinsipp i festivalen. Ikke sjelden har UNM vært en sentral milepæl i de unge komponistenes overgang fra å være student til å bli profesjonell komponist. Gjennom UNM får unge komponister møte en seriøs fremføringsarena og dedikerte utøvere. De får bygge erfaringer fra framføringssituasjonen samtidig som festivalen tilbyr faglig påfyll i form av mesterklasser og seminarer, samt musikkfaglige og estetiske diskusjoner med andre unge, nordiske komponister.

Komponistene som deltar i dette nettverket får altså ikke bare verdifull yrkeserfaring. Mange får også vesentlig erfaring fra organisasjonsarbeid, ettersom arrangøransvaret rullerer fra land til land. Komponistene får også relevante nettverk med profesjonelle kontakter som mange har med seg gjennom sitt yrkesaktive liv.

Både Nordisk Komponistråd og de ulike komponistforeningene som er medlemmer i rådet, har nylig gjort repertoarundersøkelser som forteller at utvekslingen av nordisk musikk de nordiske landene imellom er marginal.

Med denne prisen ønsker rådet å hedre ikke bare det konsistente arbeidet UNM gjør for unge komponister, og kontakten mellom dem, men også den generelle innsatsen de gjennom sine åpne konserter gjør for at også et bredere publikum kan få mulighet til å høre nordisk musikk som de i liten grad ellers ville fått tilgang til.

Vi gratulerer og håper at prisen vil inspirere til en videre innsats for nordiske utveksling og samarbeid.

Prisen består av 50 000 NOK og en plakett.

Utdeling under Nordic Music Days

Prisen ble delt ut av Bent Sørensen, ny president i Nordisk Komponistråd, under avslutningskonserten til Nordic Music Days, som har vært arrangert 13.-16. november i Bodø. Festivalen eies av Nordisk Komponistråd og arrangeres på rundgang mellom medlemmene i rådet.

For mer informasjon om Nordic Music Days, se https://nordicmusicdays.org

For mer informasjon om Nordisk Komponistråd, se https://nordiccomposers.com

For mer informasjon om UNM, se http://unm.no/about/

Related links

Emner

Kategorier


Norsk Komponistforening er i stadig vekst, både i antall medlemmer og i representasjonen av kunstnerisk mangfold og genrebredde. Våre medlemmer skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og vokalmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk. Norsk Komponistforening er medlem av Nordisk Komponistråd og den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).

Kontakter

Beate Styri

Beate Styri

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Presse, nyheter, sosiale medier 90606661
Ida Habbestad

Ida Habbestad

Daglig leder Norsk Komponistforening 997 26 559
Jørgen Karlstrøm

Jørgen Karlstrøm

Styreleder i Norsk Komponistforening Visepresident ECSA, president Nordisk Komponistråd, nestleder i TONOs styre, styreleder i Norsk Komponistforening +4795725736

Relatert innhold

Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform

Norsk Komponistforenings primære oppgave er å sikre komponisters rettigheter som kunstnere, og for økt bruk av norsk musikk. Vi arbeider for å styrke arenaer for inspirasjon, samarbeid og fagutvikling, og fra egen administrasjon og gjennom vårt Kunstnernettverk sørge for å være en sterk politisk stemme og høringsinstans for hele kulturlivet. Norsk Komponistforening er både pådriver, støttespiller, arrangør, medeier og sponsor for andre kunstneriske prosjekter og arenaer. Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Som kulturbærere har vi et særlig ansvar, og Komponistforeningen er en engasjert aktør på vegne av likestillingssaken. Komponistforeningen støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til komposisjon, og er medlem av Balansekunstprosjektet som på et overordnet organisatorisk plan arbeider for et mer likestilt musikkliv.

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).