Gå videre til innhold
Sangeren Tora Augestad vinner av Norsk Komponsitforenings pris Årets Utøver 2018. Foto: Beate Styri/NKF
Sangeren Tora Augestad vinner av Norsk Komponsitforenings pris Årets Utøver 2018. Foto: Beate Styri/NKF

Pressemelding -

Tora Augestad kåret til Årets utøver 2018 av Norsk Komponistforening

Den norske sangeren Tora Augestad er utnevnt til Årets utøver 2018 av Norsk Komponistforening. Dette er en årlig pris som Komponistforeningen har opprettet for å påskjønne en utøver eller et ensemble, på høyt profesjonelt nivå, som har gjort særlig innsats for norsk samtidsmusikk det siste året eller over en lengre periode. Prisen har blitt delt ut siden 1985.

Den 14.desember 2018 overrakte leder i Musikkfaglig utvalg, komponist Gyrid Nordal Kaldestad, prisen som ved siden av en plakett er på 50 000 kroner. I tillegg bevilges prisvinneren ytterligere 50 000 kroner til konserter/aktivitet som fremmer norske nålevende komponister.

Utvalgets begrunnelse:
Prisen for årets utøver går i år til en kunstner som har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Utøveren har i snart to tiår vært en viktig formidler av samtidsmusikk i inn-og utland. Det er en utøver som beveger seg mellom sjangre, og er med på å forene disse.

Utøveren har en større internasjonal karriere enn det mange her hjemme i Norge er klar over. Selv om vedkommende har en stor internasjonal karriere – banker hennes hjerte for det som skjer her hjemme og hun er en aktiv bestiller av nyskrevet norsk musikk. Det bør nevnes at hun i 2017 urfremførte ikke mindre enn 2 ½ time norsk musikk!

Hennes evne til å favne brett musikalsk og å bidra til å bringe norsk musikk ut, nasjonalt og internasjonalt er unik. Hun er uredd og har en sterk kunstnerisk stemme i alle prosjekt hun er med i.

Årets utøver er ikke bare en viktig og sentral utøver, hun gjør også et viktig arbeid for å formidle norsk samtidsmusikk til et publikum utenfor de største norske byene gjennom Hardanger Musikkfest sammen med komponisten Therese Birkelund Ulvo.

Norsk Komponistforening gratulerer Tora Augestad som Årets utøver 2018!

Emner


Norsk Komponistforening er i stadig vekst, både i antall medlemmer og i representasjonen av kunstnerisk mangfold og genrebredde. Våre medlemmer skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og vokalmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk. Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).

Kontakter

Beate Styri

Beate Styri

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Presse, nyheter, sosiale medier 90606661

Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform

Norsk Komponistforenings primære oppgave er å sikre komponisters rettigheter som kunstnere, og for økt bruk av norsk musikk. Vi arbeider for å styrke arenaer for inspirasjon, samarbeid og fagutvikling, og fra egen administrasjon og gjennom vårt Kunstnernettverk sørge for å være en sterk politisk stemme og høringsinstans for hele kulturlivet. Norsk Komponistforening er både pådriver, støttespiller, arrangør, medeier og sponsor for andre kunstneriske prosjekter og arenaer. Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Som kulturbærere har vi et særlig ansvar, og Komponistforeningen er en engasjert aktør på vegne av likestillingssaken. Komponistforeningen støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til komposisjon, og er medlem av Balansekunstprosjektet som på et overordnet organisatorisk plan arbeider for et mer likestilt musikkliv.

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).