Nyhet -

Førstelinjetjenesten – riktig kompetanse er livsviktig

Førstelinjetjenesten er den helsetjenesten du oppsøker først, uten rekvisisjon eller henvisning. Eksempler på dette kan være fastlege, fysioterapeut, helsesykepleier og osteopat. En sentral del av denne tjenesten består i å avdekke eventuell alvorlig sykdom, og herunder avgjøre om du som pasient skal bli sendt videre til en spesialist, eller ikke. Behandlingen som utøves i førstelinjetjenesten kan i seg selv være ufarlig og trygg, men overser terapeuten alvorlig sykdom er yrket du tilhører irrelevant. Skadepotensialet ligger derfor ikke kun i hvilke behandlingsmetoder som benyttes, men vel så mye i den diagnostiske vurderingen som gjøres. Riktig kompetanse til å kartlegge og vurdere, er avgjørende for pasientsikkerheten. Svikter terapeuten i dette leddet kan resultatet bli katastrofalt.

Våre medlemmer i Norsk Osteopatforbund er gjennom sin utdannelse godt rustet for jobben i førstelinjetjenesten, men slik landskapet er i dag så finnes det også useriøse aktører som kaller seg osteopat. Uten en offentlig regulering vil pasientene risikere at de treffer en terapeut uten den nødvendige kompetansen som kreves. Vi ber derfor norske myndigheter om å få fortgang i prosessen om en autorisasjon av osteopater. Pasientene har valgt oss, og nå må myndighetene sørge for at sikkerheten ivaretas – riktig kompetanse i førstelinjetjenesten er livsviktig. 

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel

Kategorier

  • politikk
  • pasientsikkerhet
  • helse
  • autorisasjon

Kontakter

Tomas Collin

Pressekontakt Styreleder Leder av organisasjonen 913 28 430

Matias Fjeld

Pressekontakt Styremedlem Kommunikasjonsansvarlig 988 36 312

Relatert innhold