Gå videre til innhold
Har Sveinung Stensland (H) troverdighet som helsepolitisk talsperson og saksordfører?

Pressemelding -

Har Sveinung Stensland (H) troverdighet som helsepolitisk talsperson og saksordfører?

Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland er valgt som saksordfører i sak om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling. Han har hatt en rekke opptredener i media hvor han har fremstilt komplementær og alternativ medisin som utelukkende useriøs. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons generalsekretær Lidia Ivanova Myhre synes flere av Stenslands uttalelser ikke er en stortingsrepresentant verdig. Hun viser til et intervju med Stensland 25.04.2018 på NRK Dagsnytt 18, der han uttalte at han ønsket å fjerne fritaket for merverdiavgift på all alternativ behandling, og at han ikke ønsket noen form for utredning av saken. Dette begrunnet han enkelt og greit med at, sitat: «Vi har mer enn nok utredninger, og vi har et Storting som elsker å vedta nye utredninger.»

- En interessant uttalelse fra en stortingsrepresentant som Høyre har valgt til sin helsepolitiske talsperson og saksordfører i denne saken, sier Myhre og fortsetter.

- Når en stortingsrepresentant viser en så liten grad av forståelse for betydningen av utredninger, vekker det i alle fall ikke troverdighet til hvordan vedkommende utøver sin rolle som folkevalgt. I tillegg svekker det troverdigheten til partiet vedkommende representerer.

Videre viser generalsekretæren i NNH til en sak i Dagens Næringsliv 22.06.2020 (og en rekke andre medier), hvor Stensland uttaler, sitat: «Det kommer mer før jeg gir meg. Denne bransjen har litt for lenge fått operere under samme betingelser som ordinære helsetjenester.»

Myhre mener Stensland skjære alle over en kam, både seriøse og useriøse aktører i bransjen . Hun viser til at stortingsrepresentantens uttalelser overser at det finnes terapeuter med flere års utdanning, studenter, fagskoler og fagorganisasjonen i bransjen som til daglig jobber med kompetanseheving og har sterkt fokus på pasientsikkerhet.

-Dette oppleves som en trussel mot og neglisjering av flere yrkesgrupper i det norske samfunnet. Jeg vet ikke hva slags kunnskap om naturmedisinske fag Stensland bygger sine uttalelser på. Ifølge hans presentasjon på Stortingets nettsider, har han utdanning innen farmasøytiske fag, og han har jobbet utelukkende i den bransjen før han ble valgt på Stortinget. Det er jo vel og bra, men jeg stiller spørsmål ved hans evne og vilje til å «se» andre fagområder og fatte sine beslutninger som folkevalgt på et bredere grunnlag enn det fagområde han selv representerer, avslutter Myhre.

Related links

Emner

Tags


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Pressekontakt

Lidia Ivanova Myhre

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840
John Petter Lindeland

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet siden 1994

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.