Pressemelding -

Merverdiavgift på helsehjelp

Er regjeringen – med Høyre i spissen – virkelig villig til å overkjøre svake samfunnsgrupper som er avhengig av helsehjelp? Rydd heller opp i registerordningen fremfor å innføre moms på alternativ behandling!

Artikkelen ble første gang publisert som innlegg i Dagens Medisin 13.08.2020

Regjeringen har foreslått å innføre moms på alternativ behandling. Saken ble sendt ut på høring 22. juni med høringsfrist 3. august. Altså midt i sommerferien. På tross av dette er over 270 høringssvar levert til Finansdepartementet. Saken engasjerer.

I tillegg til eget høringssvar sendte Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH), sammen med seks andre fagorganisasjoner, en felles uttalelse (se lenker nederst). Vårt budskap til regjeringen er godt begrunnet – og det er tydelig:

Ikke innfør moms for alternativ behandling, men rydd opp i registerordningen! Slik er det mulig å sikre at viktig helsehjelp, uten innført økonomisk straff, er tilgjengelig for dem som trenger det – samtidig som pasientsikkerheten i bransjen styrkes.

FEIL VIRKEMIDDEL

Én million nordmenn bruker alternativ behandling jevnlig. De benytter seg i dag av mange ulike terapiformer innen komplementær og alternativ behandling. Eksempler er soneterapi, akupunktur, refleksologi, osteopati, biopati, homøopati, muskelterapi, psykoterapi, naturmedisinsk ernæringsterapi og mange flere terapiformer.

NNH organiserer en rekke terapiformer, og vi kjenner bransjen inngående. Vi er kjent med at det, parallelt med den pågående momssaken, foregår forhandlinger om autorisasjon av to–tre enkeltterapiformer.

PASIENTENS SIKKERHET

Dette er i seg selv uproblematisk, men vil overhodet ikke løse utfordringene i bransjen for alternativ og komplementær medisinsk behandling. Hvis politikerne har tenkt at autorisasjon av et par enkeltterapiformer er et verktøy for å rydde opp i en stor bransje – og styrke pasientsikkerheten – tar de feil. Med det tempoet man har brukt på noen få autorisasjoner de siste 20 årene, vil det ta flere generasjoner med helsebyråkrater å gjøre jobben.

Den mest effektive og håndterbare løsningen slik bransjen er regulert på i dag, er å rydde opp i registerordningen. Dette vil sette pasientsikkerhet på dagsordenen i hele bransjen, ikke bare for en del av den.

NNH står klar til å bidra med kunnskap og innspill i dette viktige arbeidet.

KORTSYNT TANKEGANG

Det er godt synlig at regjeringen for tiden er svært opptatt av å erstatte tapte inntekter og redusere utgifter som følge av covid-19 krisen. Dette er forståelig. Men å innføre moms på helsehjelp, som alternativ og komplementær medisinsk behandlingstradisjon tilbyr, er en paradoksal måte å tenke på. Dette går ut over pasientsikkerheten, fratar pasienter og brukere viktig helsehjelp, øker presset på helsevesenet, fjerner arbeidsplasser og sender fagfolk ut til Nav-køene.

Vi er enig i at det finnes useriøse aktører i bransjen. Det er dem vi leser om i mediene. Dette skjer i flere andre bransjer også, og slike aktører må bekjempes med riktige tiltak og virkemidler, og de må straffes. NNH har tidligere påpekt dette overfor både helseminister, statssekretær i HOD og helsepolitikere – uten at vi har blitt hørt.

Det oppsiktsvekkende i denne saken er at regjeringen er villig til å brenne hele åkeren for å bli kvitt noe ugress. Dette er kortsynt, gammeldags og det motsatte av hva Verdens helseorganisasjon (WHO) jobber for. Er det slik Norge skal drives videre?

OVERKJØRING

I sitt høringssvar gir NNH en grundig konsekvensutredning, noe vi mener mangler i saksutredningen fra Finansdepartementet – både når det gjelder folkehelseperspektiv, samfunnsmessige forhold og økonomi. Konsekvensene er store og rammer bredt; pasienter, utdanningsinstitusjoner og yrkesgrupper som tilbyr helsehjelp og forebygging. Blant disse er det pasientene som rammes hardest, og som må betale regningen til staten.

Er regjeringen med Høyre i spissen virkelig villig til å kjøre over svake samfunnsgrupper som er avhengig av helsehjelp? Vil de gi blaffen i fagorganisasjonene som i årevis har arbeidet for å styrke pasientsikkerheten og heve fagkompetansen?

Emner

  • Arbeidsliv

Kategorier

  • finansdepartementet
  • folkehelse
  • pasienter
  • helse- og omsorgsdepartementet
  • autorisasjon
  • registeret for utøvere av alterantiv behandling
  • alternativ behandling
  • regjeringen
  • høyre

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Kontakter

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold