Pressemelding -

Regjeringen vil påføre pasienter økte kostnader for helsehjelp – fagorganisasjoner med felles uttalelse

7 fagorganisasjoner har i en felles uttalelse gitt klare råd til regjeringens forslag om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling som ble sendt ut i fellesferien med høringsfrist 3. august. Organisasjonene mener forslaget er lite gjennomtenkt og ikke setter pasienten i fokus.

- En sak som berører pasienter, terapeuter, fagorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner/fagskoler, krever lenger høringsfrist som gir mulighet til å involvere disse aktørene på en forsvarlig måte.

Fagorganisasjonene mener finansdepartementet har gjort en ufullstendig konsekvensutredning og opplever saksgangen som lite demokratisk. De mener at regjeringens forslag berører pasientene direkte og at den vil

  • Svekke våre organisasjoners viktigste fokus – som vi i mange år har arbeidet for å ivareta og styrke – nemlig pasientsikkerheten
  • Tillegge pasienter og brukere som får viktig helsehjelp en tilleggsavgift mange ikke har råd til å betale
  • Svekke videreutviklingen av utdanningsinstitusjonene/fagskolene
  • Svekke det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid som vi jobber med til daglig og som avlaster det offentlige helsevesenet
  • Gå i helt motsatt retning av WHOs anbefaling om videreutvikling av den naturmedisinske behandlingstradisjonen hos medlemslandene

Se Felles uttalelse til forslag om mva-plikt på alternativ behandling

I sin felles uttalelse påpeker fagorganisasjonene at over 1 million nordmenn bruker jevnlig terapiformer som ikke tilhører de med autorisasjonsordninger (jfr. SSB og NAFKAM). Alle disse terapiformene betegnes som alternativ behandling og skal ifølge forslaget miste mva-fritaket, uansett om behandleren er autorisert eller ikke. Den korte høringsfristen midt i fellesferien gjør at man frykter at pasientorganisasjonene ikke vil rekke å utrede hvilke konsekvenser regjeringens forslag vil få for sine medlemmer innen fristen 3. august.

Fagorganisasjonene mener tiden er moden for en evaluering av Lov om alternativ behandling av sykdom og skriver blant annet

- Vi vurderer forslaget fra regjeringen som lite gjennomtenkt. Forslaget er demotiverende for det gode arbeidet som blir gjort i seriøse og profesjonelle organisasjoner innen sektoren - spesielt når det gjelder fokus på pasientsikkerhet, fagutvikling og utarbeiding av detaljerte yrkesetiske retningslinjer. Forslaget har også utilsiktede konsekvenser som ikke er drøftet i høringsnotatet, og som kan medføre alvorlige følger for pasientsikkerheten og utviklingen av sektoren.

Se Høring - Forslag om mervediavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Selv om disse fagorganisasjonene nå sender en felles uttalelse, vil hver enkelt organisasjon sende selvstendige høringssvar innen fristen. Vi gjør oppmerksom på at også privatpersoner/pasienter står fritt til å sende høringssvar.

De 7 fagorganisasjonene som står bak fellesuttalelsen er:

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
Norges Massasjeforbund
Enhetsterapiforeningen
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske KvanteMedisinere
Norske Rosenterapeuters Forening
SABORG - sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner

Kontaktinformasjon:
NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre
kan kontaktes på mobil 468 24 840 eller org@nnh.no

NMFs styreleder Vivi Ann Waggestad
kan kontaktes på mobil 934 04 949 vivi@massasjeforbundet.no

Emner

  • Arbeidsliv

Kategorier

  • finansdepartementet
  • helse- og omsorgsdepartementet
  • registeret for utøvere av alterantiv behandling
  • alternativ behandling

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Kontakter

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold