Gå videre til innhold
Thorbjørn Lund med høstraps på Bjørnstad gård i Rakkestad. Foto Marte Guttulsrød

Bilde -

Thorbjørn Lund med høstraps på Bjørnstad gård i Rakkestad. Foto Marte Guttulsrød

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 3552 x 2664, 4.57 MB
Last ned

Relaterte nyheter