Gå videre til innhold
Jaan Ivar Semlitsch og Grete Herlofson. (Foto: Trygve Indrelid/NTB)
Jaan Ivar Semlitsch og Grete Herlofson. (Foto: Trygve Indrelid/NTB)

Pressemelding -

Orkla styrker samarbeidet med Sanitetskvinnene

Matutdeling til sårbare barnefamilier som en oppmuntring i en tøff hverdag. Orkla og Sanitetskvinnene fortsetter samarbeidet for å hjelpe dem som er særlig berørt av koronapandemien.

Sanitetskvinnene og Orkla har siden mai i fjor hatt et utstrakt samarbeid for å gjøre livet litt lysere i koronadugnaden for isolerte eldre, sårbare barnefamilier og voldsutsatte kvinner. Samarbeidet har så langt blant annet ført til at over 6 000 barnefamilier har mottatt oppmerksomhet i form av mat og hygieneprodukter.

- Med dagens nedstengninger blir hverdagen enda mer krevende for mange av de mest sårbare i samfunnet vårt. Tiltakene viktigere enn noen gang og Sanitetskvinnene gjør en helt fantastisk innsats. Derfor er vi glad for å videreføre det gode samarbeidet vårt, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla.

Bidraget fra Orkla på 2,5 millioner kroner i 2021 skal konsentreres om produktutdelinger knyttet til sesonger og merkedager, som oppfattes som særlig vanskelig for sårbare familier.

- Med snart ett år med restriksjoner og en uavklart smittesituasjon i forbindelse med det muterte viruset er behovet for oppmuntring viktigere enn noen gang, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Sanitetskvinnene.

Oppmuntring til sårbare barnefamilier
Restriksjonene i samfunnet som følge av koronapandemien, har ført til at de familiene som fra før av har svak økonomi, får det verre.

– Kriser speiler hverdager med forstørrelsesglass. Permitteringer i i arbeidslivet innenfor lavtlønnsyrker rammer familier som allerede har en krevende hverdag. Derfor er det spesielt hyggelig å kunne bidra med en oppmuntring, legger Herlofson til.

Barn som lever i sårbare familier, på grunn av svak økonomi, rus eller psykiatri, møter nye utfordringer. - Barn som fra før av tar for mye ansvar for familie og hjem, får nye bekymringer som kommer på toppen av en allerede presset tilværelse, sier Herlofson.

Utdelingen av matvarer og hygieneprodukter skjer i tett samarbeid med de som kjenner best til behovene i familiene, slik som barnevernstjenesten og familievernkontorene.

Samarbeidet i 2020 har gitt tydelige resultater - Digital kontakt for isolerte eldre
Isolerte eldre har i 2020 fått tilgang KOMP, til en superenkel datamaskin, som gjør det mulig å kommunisere med sine kjære eller en frivillig ringevenn. Ved hjelp av en enkel knapp kan de nå en av sine kjente via video og snakke med dem. En av dem som har fått en slik maskin var Åse Norstat Olsen (97) som fikk se sitt første oldebarn ved hjelp av denne tjenesten.

- Det å bringe utenom-verdenen inn i stuen til de som sitter isolert som følge av pandemien, har vært viktig for Sanitetskvinnene. Takket være samarbeid med Orkla, har vi startet opp arbeidet med å låne ut utstyr for digital dialog når ingenting annet er mulig, sier Herlofson.

Aktiviteter for sårbare kvinner for å bygge nytt nettverk og sunne relasjoner
En samfunnskrise kan føre til en økning av ustabilitet og vold i nære relasjoner og parforhold. Samarbeidet mellom Orkla og Sanitetskvinnene har gitt gode pusterom for mange sårbare kvinner som lever med destruktive nettverk eller partnervold. Sanitetskvinnene etablerer relasjoner for å styrke utsatte kvinners tro på selvstendighet.

Gjennom midler fra Orkla er det i 2020 utviklet gruppeaktiviteter tilpasset smittevernhensyn, slik som yoga og sykurs, for å utvide nettverk og sunne relasjoner. I Larvik fikk voldsutsatte kvinner frisørtimer for å bidra til økt ivaretakelse i en periode hvor depresjon fører til at mange tar lite vare på seg selv. Drammen sanitetsforening samarbeider med familievernkontoret om smittevernsvennlige samlinger for kvinner som av ulike årsaker har brutt med familie eller miljøer. Det er innkjøpt bålpanne og kvinnene samles til prat og mat rundt bålet for å oppleve gode felleskap og skape nye relasjoner.

I 2021 fortsetter samarbeidet med vareutdelinger til sårbare grupper.

– I kriser ønsker mennesker å bidra. Vi er så takknemlige for at Orkla har valgt å videreføre samarbeidet slik at vi kan fortsette å spre glede og utjevne urettferdige forskjeller pandemien påfører de som allerede har det krevende også i 2021, avslutter Herlofson. 

Emner


Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er våre hovedmarkeder. I tillegg har vi sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India.

Vår merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Vi har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringen i Jotun (42,6 % eierandel), i tillegg til Hydro Power og finansielle eiendeler.

Kontakter

Elisabeth Aandstad Ekheim

Elisabeth Aandstad Ekheim

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør Orkla Norge +47 924 460 60

Relatert innhold

Velkommen til Orkla!

Orkla ASA er et ledende industrielt investeringsselskap. Rammen for virksomheten er merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Orkla har i dag 12 porteføljeselskaper.

Orkla har en langsiktig og industriell tilnærming til porteføljeselskapene. Vi investerer i selskaper der vi kan bidra til ytterligere verdiskaping gjennom vår kompetanse, forbrukerinnsikt og erfaring med å utvikle ledende merkevarer.

Orkla ASA er notert på Oslo Børs.

Orkla
Drammensveien 149
Oslo
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom