Nyhet -

Vil overbevise svenske entreprenører til å bruke Gemini Terreng

Mattias Andersson jobber i Sverige for EXACT. Landmålingsfirmaet har effektivisert arbeidet gjennom å ta i bruk Powel sine programvareløsninger.

Powel Construction er en markedsledende leverandør av 3D verktøyet Gemini Terreng, som brukes i forbindelse med de fleste infrastrukturprosjekt i Norge. I Sverige opplever Powel sterk vekst, men det er fortsatt mange entreprenører og landmålingsfirma som bruker andre programvareløsninger i planleggingen og byggingen av veier, tuneller og andre infrastrukturprosjekt.

Færre feil med 3D modellerMattias Andersson er imidlertid blitt veldig glad i Gemini-produktene til Powel og vil jobbe med å overbevise andre svenske firma om at disse verktøyene er verdt å teste ut.

- Jeg har brukt Gemini Terreng i over to år og er veldig godt fornøyd. Den største fordelen er at man kan gjøre endringer og umiddelbart se hvordan veien blir i virkeligheten. Jeg har bedre kontroll og det blir færre feil når veien skal bygges, sier landmåler og leder i EXACT, Mattias Andersson.

Det er grafikken i programmet og det at man kan se veien, tunellen eller bruen i 3D, som Andersson og mange andre brukere av Gemini Terreng liker så godt. En annen fordel er at mengdeberegningene kan gjøres på en effektiv måte.

Gull verdt med fornøyde kunder

- Vi kan ta ut mengder veldig effektivt og umiddelbart se hvordan dette påvirker prosjektet. Dette sparer vi mye tid på, sier Andersson.

Powel er daglig i kontakt med eksisterende kunder og potensielt nye kunder i det svenske markedet. Det er krevende å få firma til å skifte programvare, fordi endringer alltid krever en ekstra innsats over en kortere eller lengre periode.

- Folk må lære seg å jobbe på en annerledes måte og det tar litt tid å komme inn i måten programmet fungerer på. Men når den terskelen er kommet over, er det mye tid å spare. Jeg vil i alle fall videreformidle til kollegaer i bransjen at Powel-produktene bør testes ut, sier han.

Joakim Jansson i Powel er veldig godt fornøyd med å ha med EXACT på laget, et selskap som er representert i flere europeiske land som Sverige, Norge, Estland og Tsjekkia.


Automatiserer mange arbeidsprosesser

- Vi har lykkes med å få flere store firma i Sverige til å bruke våre produkter, men markedet er stort og vi har fortsatt muligheter for vekst. Det betyr mye for oss at eksisterende kunder som Andersson fremsnakker produktene våre, sier Jansson.

Andersson har også brukt det innovative powelproduktet 3D grøft. Mange av arbeidsprosessene som tidligere ble gjort manuelt, er nå automatisert i 3D grøft. Programmet bygger for eksempel grøfter dynamisk i forhold til rørdimensjonen.

-Før måtte vi prosjektere grøften manuelt i programmet, nå justerer den seg dynamisk. Dette er en stor fordel, sier Andersson.

Han jobbet tidligere mye med programmene til Powel, men har nå skiftet rolle. Det har gitt ham større mulighet til å bygge kompetanse internt i firmaet.

- Jeg jobber nå med teknologi- og kompetanseutvikling i EXACT. Det er veldig artig og jeg vil bruke enhver anledningen til å videreformidle at disse programmene er suverene, smiler han.

Emner

  • Data, telekom, IT

Kategorier

  • powel (corporate)
  • powel construction

Kontakter

Sigrid Lønn

Head of Sales +47 971 22 979