Pressemelding -

Effektiviserer arbeidet til nettselskapene

Programvarehuset Powel har utviklet en tjeneste som vil effektivisere arbeidet til strøminstallatører. Dette vil også komme strømkundene til gode.

Powel har samarbeidet med TrønderEnergi Nett om å utvikle teknologi for å automatisere nettmeldinger. Denne tjeneste gjør det mulig med automatisk godkjenning av enkelte typer nettmeldinger på lavspentnettet, noe som vil redusere saksbehandlingstiden kraftig.

- I dag er gjennomsnittlig saksbehandlingstid cirka 14 dager. Med den nye løsninger vil godkjenningen gjøres digitalt på få sekunder, sier prosjektleder i Powel, Eirin Bye.

Vil forenkle og forbedre kundeopplevelsen 
TrønderEnergi Nett involverte seg i prosjektet fordi de så et behov for å forenkle og forbedre kundeopplevelsen til installatørene. De ønsket at installatørene selv skulle kunne sende melding om installasjonsarbeid og få umiddelbar tilbakemelding på mobilen ute i felt.

- Med en slik tjeneste kunne vi endre vårt fokus fra behandling til å utføre kontroll av utført arbeid, sier Marius André Olsen, prosjektansvarlig for avdeling Nettdrift hos TrønderEnergi Nett.

Den nye tjenesten heter «Powel Utility Grid Evaluation Service». Sammen med Powel Elsmart nettmelding, muliggjør tjenesten automatisk godkjenning av enkelte typer nettmeldinger for arbeid i lavspentnettet, basert på et regelsett som er satt opp etter ønske fra nettselskapet. Nettmeldinger som nå automatiseres er for eksempel å koble til elbillader eller solcellepaneler for eksisterende kundepunkt. Dette er meldinger som ikke krever noen endringer i strømnettet.

- Dette er første fase av prosjektet. I første omgang automatiserer vi meldinger som ikke krever noen endringer i strømnettet, som for eksempel å koble til en elbillader eller et solcellepanel. På sikt vil vi benytte rammeverket som nå er bygget, til å automatisere mer komplekse endringer i strømnettet, sier Bye.

Her er et eksempel på hvordan en installatør kan bruke den nye tjenesten til Powel:

  • En installatør vil koble til et solcellepanel på 5kw for kunden og sender en digital melding om dette.
  • I skytjenesten blir beregninger utført.
  • Deretter gjennomføres en evaluering: Systemet kontrollerer at minste korslutningsverdi for gitt målepunkt er høyere en laveste verdi (er verdien lavere avvises forespørselen), og at verdien for ønsket tilknyttet effekt er under grenseverdien satt for dette.
  • Installatøren får automatisk melding tilbake om at forespørselen er godkjent, og kan sette i gang med installasjonen samme dag.


Selvbetjente installatører er målet
Etter en lengre utviklingsprosess, ser nå TrønderEnergi Nett fram til å ta i bruk tjenesten. De ønsker også å videreutvikle tjenesten slik at flere og mer komplekse nettmeldinger kan automatiseres.

- Vår ambisjon er selvbetjente installatører og montører ute i felt, som raskt får tilbakemelding via tjenesten. Vi ser fram til å teste ut systemet og forventer at saksbehandlingen og det daglige arbeidet for installatørene vil gå mye raskere enn før, sier Marius André Olsen.

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • powel (corporate)
  • asset performance

Powel er et internasjonalt programvareselskap med norske røtter. Våre kunder kommer hovedsakelig fra energi- og anleggsbransjen, samt det offentlige. Innovasjon og bærekraft er i hjertet av alt vi gjør. Vi hjelper våre kunder til å jobbe smartere og mer effektivt, for å øke lønnsomheten og ta vare på miljøet.

Powel AS ble etablert i 1996 og har i dag 1300 kunder i over 20 land.