Pressemelding -

Enel Green Power automatiserer kraftproduksjonen med Powel-programvare

Den ledende italienske kraftprodusenten Enel Green Power har lykkes med å automatisere store deler av produksjonplanlegging— og handelsprosessene for vannkraftsystemet Valmalenco ved bruk av Powel-programvare.

Enel Green Powel klarer ved hjelp av Powel sin programvare å overvåke kraftproduksjonen nær i sanntid. Dette gjelder både værdata, tilsigsinformasjon fra hele området, balanseavregning og tilgjengelighet av kraftverk.

- Tilsigsprognosene blir mer nøyaktig ved bruk av Powel sine programvareløsninger. Vi klarer å utnytte vannressurser våre på en bedre måte, samtidig som vi øker inntektene og reduserer kostnadene betydelig, sier sjef for den regionale driftsentralen i Sondrio, Matteo Bossi.

Enel Green Power har de siste to årene testet ut Powel sine løsninger ved driftssentralen i Sondrio i Nord-Italia. Løsningene er blitt brukt i forbindelse med hele forretningsprosessen relatert til produksjonsplanlegging og handel for vannkraftverkene i den Lombardiske dalen Valmalenco. Disse vannkraftverkene produserer til sammen rundt 700 GWh årlig. På grunn av kraftverkene sin høye grad av fleksibilitet, er Enel Green Power sin produksjon i Valmalenco av strategisk betydning for hele kraftverks-porteføljen til Enel i Italia. Den har en årlig produksjon på rundt 60 TWh.

Enel ble imponert over resultatene

- Samarbeidet med Powel startet med en test av Powel løsningene i Valmalenco i 2018, og vi ble imponert over resultatene, sier Davide Passuello, prosjektleder for implementeringen av Powel-programvaren i Enel Green Power O&M Hydro Italy.

- Valmalenco-installasjonen er blitt kjørt 24/7 automatisk de siste to årene, og vi implementerer nå programvaren for å dekke O&M-produksjonsplanleggings- og handelsprosesser for hele vår vannkraftportefølje, fortsetter han.

Powel har stort fokus på automatisering

- Valmalenco-implementeringen er et veldig godt eksempel på vårt fokus på automatisering, sier Camilla Thorrud Larsen, leder for produktstrategi i Powel Smart Energy.
- Dette prosjektet bekrefter vår evne til å implementere programvare på kort tid, samtidig som vi tar hensyn til konkrete forretningsbehov og skaper høy verdi for kunden. For de fleste av kundene våre, er automatisering av kritiske forretningsprosesser en nøkkelfaktor for å lykkes, legger hun til.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Marco Boninella, salgssjef og produktspesialist i Powel AG, marco.boninella@powel.com

Om Powel: Powel er et internasjonalt programvareselskap med kunder innen energi- og anleggsbransjen, samt det offentlige. Selskapet er markedsledende innen energisektoren og leverer løsninger for energiproduksjon og handel, nettvedlikehold og drift. Powel har flere kontor i Norge, i tillegg til Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Tyrkia og Sveits. Selskapet ble etablert i 1996, er privat eid, og har rundt 350 ansatte. Noen av våre store internasjonale kunder er Axpo, Enel, EON, Fortum, RWE, Uniper, Statkraft og Vattenfall. Powel er en del av Volue gruppen sammen med Markedskraft, Scanmatics og Wattsight.

Om Enel: Enel Green Power er Enel gruppens globale forretningslinje dedikert til utvikling og drift av fornybare energikilder over hele verden, med tilstedeværelse i Europa, Amerika, Asia, Afrika og Oseania. Enel Green Power er ledende globalt innen den grønne energisektoren med en styrt kapasitet på rundt 46 GW, som inkluderer vind, sol, geotermisk kraft og vannkraft, og er i spissen for å integrere innovative teknologi i fornybare kraftverk.

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • powel (corporate)

Powel er et internasjonalt programvareselskap med norske røtter. Våre kunder kommer fra energi- og anleggsbransjen, samt det offentlige. Innovasjon og bærekraft er i hjertet av alt vi gjør. Vi hjelper våre kunder til å jobbe smartere og mer effektivt, for å øke lønnsomheten og ta vare på miljøet. Powel AS ble etablert i 1996 og har i dag kunder i over 20 land.

Kontakter

Ingvil Snøfugl

Communication strategist Kommunikasjon Powel Construction 95770133

Relatert innhold