Pressemelding -

Thy-Mors Energi Elnet øker datakvaliteten og profesjonaliserer IT-systemet

Det danske energiselskapet Thy-Mors Energi Elnet har fått god hjelp fra programvarehuset Powel for å profesjonalisere datakvaliteten og IT-oppsettet for å møte dagens komplekse utfordringer i strømnettet.

Dette har stor verdi for Thy-Mors Energi Elnet, som har gjennomført en stor snuoperasjon i løpet av de siste to årene.

- Vi klarer å arbeide langt mer effektivt og med høyere kvalitet. Vi har nå et moderne IT-system for fremtiden og ser fram til å videreutvikle måten vi jobber på også ute i felt, sier Kristian Tilsted, CTOi Thy-Mors Energi Elnet A/S, som de siste årene har jobbet målrettet mot en fullstendig digitalisering av strømnettet. Dette som en sentral del av «The Digital Twin strategy».

Unøyaktige analyser og tunge manuelle prosesser

Powel har både programvareutviklere og konsulenter, som sammen med det danske selskapet har modernisert måten Thy-Mors Energi Elnet jobber på. Tidligere hadde de data om strømnettet fordelt over flere system, som måtte betjenes delvis ved hjelp av tunge manuelle prosesser. Enkelte system hadde ikke blitt oppdatert på lenge og nettberegningene og nettanalysene ble derfor unøyaktige og tidkrevende.

Registrerte nettet i ArcGIS

Snuoperasjonen startet med en omfattende registrering av nettet i ArcGIS, slik at det understøtter følgende forretningsprosesser:

 • Levering av ledningsplaner
 • Verdiansettelse
 • Nettplanlegging og beregning
 • Nettdrift og ADMS
 • Vedlikehold og reinvestering

Dette arbeidet krevde et tett samarbeid mellom Thy-Mors Energi Elnet og konsulentene i Powel.


- Vi måtte avdekke hvilke data som var til rådighet og hvordan konverteringen skulle sikre optimal utnyttelse av dataene. Gjennom disse analysene, fant vi ut at det var mulig å etablere en samlet registrering med god datakvalitet i ArcGIS, sier Jens Dalsgaard, Principal Business Process Consultant hos Powel.

Powel leverte en konvertering hvor behovet for manuelt etterarbeid var overkommelig:


 • Oppdatering av enkelte nettstasjoner, som for eksempel en ny trafo eller en ny inngang.
 • Ensretting av kabeltype – kabler hadde tidligere blitt navngitt forskjellig i systemet.
 • Tilslutning av stikk, hvor det var et etterslep på registeringen.

Stadig tøffere krav til nettselskapene

Siden ArcGIS var et nytt system for flere av de ansatte, gjennomførte Powel kursing i bruk av standardfunksjonalitet. De fikk også innblikk i Powel-løsninger utviklet til andre el-selskaper med samme oppsett.


- Målsettingen vår var klar. Datakvaliteten skulle opp på et toppnivå innen meget kort tid og det har vi lykkes med. Det arbeidet som er gjort, er nødvendig for å møte de stadig tøffere kravene til oss som en konsekvens av elektrifiseringen av samfunnet, sier Kristian Tilsted, CTO i Thy-Mors Energi Elnet.

Om kort tid har Thy-Mors Energi Elnet tilgang til et målrettet webgrensesnitt med oppdatert og detaljert informasjon om nettet inkludert verktøy for vedlikehold av dataene. Dette er avgjørende når data om brukerne og forbruk skal inn i driftssystemet ADMS og nettberegninger.

- Det har vært en positiv opplevelse å jobbe sammen med ledelsen og medarbeiderne i Thy-Mors Energi Elnet. De har i løpet av kort tid tatt store skritt i retning av et moderne IT-oppsett og en effektiv måte å jobbe på. De er i dag mye bedre skodd for fremtiden, enn de var for to år siden, sier Dalsgaard i Powel.

Vil ta i bruk feltløsninger

Powel leverer brukervennlige feltapplikasjoner, som også energiselskapet ønsker å ta i bruk. Det blir neste steg i forbedringsprosessen.


- Applikasjonene gjør det enkelt for feltarbeiderne å registrere nettet mens de er i felt. Det er tross alt de som kjenner nettet best. En annen fordel er at dataene blir automatisk lagret i våre store driftssystemer. Dette forbedrer datakvaliteten og reduserer sjansen for feil. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Powel, sier Kristian Tilsted fra Thy-Mors Energi Elnet.

Emner

 • Miljø, energi

Kategorier

 • powel
 • asset performance
 • powel (corporate)

Powel er et internasjonalt programvareselskap med norske røtter. Våre kunder kommer fra energi- og anleggsbransjen, samt det offentlige. Innovasjon og bærekraft er i hjertet av alt vi gjør. Vi hjelper våre kunder til å jobbe smartere og mer effektivt, for å øke lønnsomheten og ta vare på miljøet. Powel AS ble etablert i 1996 og har i dag kunder i over 20 land.

Kontakter

Ingvil Snøfugl

Communication strategist Kommunikasjon Powel Construction 95770133

Relatert innhold