Gå videre til innhold

Kontakter

Liv Kari Skudal Hansteen

Liv Kari Skudal Hansteen

Administrerende direktør 91656131
Hege-Lill Hagen Asp

Hege-Lill Hagen Asp

Pressekontakt Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt Kommunikasjon og samfunnskontakt +47 911 87 017

RIF synliggjør rådgivernes verdiskapning for oppdragsgiverne og samfunnet

RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemsmassen består av 150 medlemsfirmaer, spredt over 500 lokalkontorer over hele landet med nesten 13.000 rådgivere og omsetter for mer enn 15 milliarder i året. Våre medlemmer utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen. RIFs oppgave er å sørge for at samfunnet, politikerne og oppdragsgiverne bedre forstår hva våre medlemmenes innsats betyr for fellesskapet. RIF-administrasjonen er lokalisert i Oslo, mens det rundt om i landet er 10 lokalforeninger.

Rådgivende Ingeniørers Forening - RIF
Essendrops gate 3
0368 Oslo
Norge