Gå videre til innhold
fotolia.com
fotolia.com

Nyhet -

Nå kan du søke NRFs FoU stipend

Norsk Radiografforbund avsetter årlig midler over budsjett som er øremerket til faglige og vitenskapelige prosjekter. Initiativet er et ledd i forbundets politikk for å støtte opp om radiograffaglig forsknings og utviklingsarbeid.

For inneværende år er fokusområder:

Faglige prosjekter innen strålevern, berettigelse innen bildediagnostikk, metode- og kvalitetsutvikling innen bildediagnostikk, radiografi og stråleterapi.

Prosjekter som omhandler tiltak som har kvalifisert radiografer og stråleterapeuter til nye roller og der arbeidsoppgaver har bidratt til økt effektivitet og kvalitet i helsetjenestene.

Søknadsfrist settes til 1 mai. 2019 med tildeling innen 15. september.

Her finner du søknadsskjema og retningslinjer


Husk å merk søknaden FoU prosjekter 2019.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Thor Eivind Halvorsen

Thor Eivind Halvorsen

Sekretariatsleder +47 47400030

Norsk Radiografforbund er radiografenes og stråleterapeutenes fagorganisasjon.

Norsk Radiografforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon som arbeider for å utvikle og opprettholde en høy faglig standard i utdanning og utøving av fagområdene radiografi og stråleterapi.
Norsk Radiografforbund har som mål å ivareta medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold på en måte som sikrere yrkesgruppenes posisjon, lønnsutvikling og muligheter i yrkeslivet. Norsk Radiografforbund er et forbund i Unio.

Norsk Radiografforbund
Rådhusgata 4
0151 Oslo
Norge