Gå videre til innhold
fotolia.com
fotolia.com

Nyhet -

Nå kan du søke NRFs utdanningsstipend

I 2019 kan det søkes støtte til videreutdanninger og mastergradsstudier. Ved tildeling vil studieretninger innen radiografi, berettigelse innen bildediagnostikk, beskrivende radiograf, sonografi, stråleterapi og nukleærmedisin vektlegges.

Søknadsfristen settes til innen 1. mai 2019 med tildeling innen 15. juni 2019.

Her finner du retningslinjer og søknadsskjema

Husk å merke søknaden med Utdanningsstipend

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Thor Eivind Halvorsen

Thor Eivind Halvorsen

Sekretariatsleder +47 47400030

Norsk Radiografforbund er radiografenes og stråleterapeutenes fagorganisasjon.

Norsk Radiografforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon som arbeider for å utvikle og opprettholde en høy faglig standard i utdanning og utøving av fagområdene radiografi og stråleterapi.
Norsk Radiografforbund har som mål å ivareta medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold på en måte som sikrere yrkesgruppenes posisjon, lønnsutvikling og muligheter i yrkeslivet. Norsk Radiografforbund er et forbund i Unio.

Norsk Radiografforbund
Rådhusgata 4
0151 Oslo
Norge