Gå videre til innhold
Alle gjenbruksstasjoner stenger

Pressemelding -

Alle gjenbruksstasjoner stenger

På grunn av den uoversiktlige smittesituasjonen i og rundt Oslo, stengte alle gjenbruksstasjoner lørdag 23. januar kl. 12. 

I første omgang gjelder det ut januar. 

- Vi ønsker aldri å stenge, men vi skal heller ikke være et møtested for innbyggerne når situasjonen er som den er, sier direktør Hans Petter Karlsen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Det gjelder alle betjente mottak: gjenbruksstasjoner, minigjenbruksstasjoner og mottak for farlig avfall. 

- Levering av avfall er ikke en strengt nødvendig kjøretur akkurat nå. I så fall henviser vi til private avfallsmottak mens vi holder stengt. Jeg håper på forståelse for dette og at vi ikke får se forsøpling rundt mottakene våre. Forhåpentligvis åpner vi igjen snart,  sier Karlsen.

Den daglige avfallsinnsamlingen påvirkes ikke av dette.

Emner


Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

ORenovasjons- og gjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

Nøkkeltall om Renovasjons- og gjenvinningsetaten og avfallsinnsamlingen i Oslo:

  • Det er cirka 330.000 privathusholdninger i Oslo, med omtrent 58.000 standplasser/hentesteder.
  • Det foretas cirka seks millioner tømminger per år, hvilket tilsvarer omtrent 112.000 tømminger per uke.
  • Renovasjons- og gjenvinningsetaten  har årlig i overkant av en million besøkende besøkende på sine gjenbruksstasjoner.

Pressekontakt

Kjersti Kristoffersen

Kjersti Kristoffersen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 97697606
Jørgen Bakke Fredriksen

Jørgen Bakke Fredriksen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt 977 15 689