Gå videre til innhold
Kundeveileder Nasir Hassan tar imot sortert og synlig avfall på Haraldrud gjenbruksstasjon.
Kundeveileder Nasir Hassan tar imot sortert og synlig avfall på Haraldrud gjenbruksstasjon.

Pressemelding -

Blanke sekker halverer feilsortering!

Sorte sekker? Nei takk! Feilsortert farlig avfall er halvert etter at Renovasjons- og gjenvinningsetaten sluttet å ta imot avfall levert i sorte sekker ved gjenbruksstasjonene i Oslo.

Bakgrunnen for innføringen var et ønske om at de besøkende på gjenbruksstasjonene leverer avfallet sitt «sortert og synlig», sier avdelingsdirektør Nils Siri, som er ansvarlig for stasjonene:

- Farlig avfall og elektronisk/elektrisk avfall som kastes feil kan være farlig for både miljø og mennesker. Hvis avfallet leveres i sorte sekker er det nesten umulig for våre ansatte å vite hva som er oppi. Vi må ta kundens ord for det, og det stemmer dessverre ikke alltid, sier Siri.

Halvering

Etaten analyserte avfallet som går til forbrenning i 2013, 2017 og 2019. Fjorårets analyse var dermed den første etter innføringen av den nye regelen. Resultatene var veldig positive.

– Andelen farlig avfall og EE-avfall var halvert sammenlignet med de to foregående analysene, sier Siri fornøyd, og fortsetter:

– Vi ser også at andre avfallstyper sorteres bedre. I 2017 inneholdt forbrenningsavfallet 41 prosent avfallstyper som skulle vært i andre containere, som for eksempel papp og tekstiler. I fjor var tallet 21 prosent.

Nasjonal enighet
Mange kommuner og avfallsselskaper har innført lignende regler både før og etter at Renovasjons- og gjenvinningsetaten gjorde det i 2018. Sist ut var Norsk Gjenvinning høsten 2019, som med sin nasjonale virksomhet bidrar til at «sortert og synlig» nå er et budskap man kan kjenne igjen over hele landet.

– Da vi innførte dette i 2018, var det en gradvis innføring med egne soner for omlasting fra sorte sekker til blanke. Nå er opp mot 90 prosent av sekkene i brennbart-containerne hos oss blanke, sier Nils Siri.

De fleste har altså fått med seg budskapet. Inntrykket er dessuten at folk ser poenget og forstår hensikten som ligger bak.

– Nå skal vi få vekk de siste prosentene sorte sekker. Vi bruker fortsatt skjønn, men som en hovedregel avviser vi de få leveringene som fortsatt inneholder sorte sekker, sier Siri før han avslutter med et tips:

– Avfallet trenger ikke å leveres i sekk i det hele tatt. Legg det i IKEA-bager, esker, løst i en tilhenger; det viktige er at det er synlig for de som arbeider på stasjonene.

Emner


Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

ORenovasjons- og gjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

Nøkkeltall om Renovasjons- og gjenvinningsetaten og avfallsinnsamlingen i Oslo:

  • Det er cirka 330.000 privathusholdninger i Oslo, med omtrent 58.000 standplasser/hentesteder.
  • Det foretas cirka seks millioner tømminger per år, hvilket tilsvarer omtrent 112.000 tømminger per uke.
  • Renovasjonsetaten har årlig i overkant av en million besøkende besøkende på sine gjenbruksstasjoner.

Kontakter

Jørgen Bakke Fredriksen

Jørgen Bakke Fredriksen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt 977 15 689
Kjersti Kristoffersen

Kjersti Kristoffersen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 97697606
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Haraldrudveien 20
0581 Oslo
Norge