Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 04.11.16

Pressemelding   •   nov 04, 2016 13:43 CET

STATUS 04.11

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

- Innsamlingen av plastemballasje, matavfall og restavfall er på sitt klart høyeste nivå siden 3. oktober. Det innebærer at vi i større grad kan bruke helgeinnsamlingen, lørdag 5. og søndag 6. november, til å fokusere ytterligere på papirinnsamlingen, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.


Rapportering på innsamling i uke 44

Status for avfallsinnsamlingenRenovasjonsetaten og Veireno AS er nå inne i femte driftsuke av innkjøringsperioden. Vi ser en stadig forbedring. Etter ukens fire første dager har vi samlet inn 1971 tonn plastemballasje, mat- og restavfall. Dette er en økning på 134 tonn sammenliknet med tilsvarende periode i fjerde driftsuke.

Papirinnsamlingen gjennomføres med mindre hyppig frekvens enn restavfallsinnsamlingen. Husholdninger har ulik tømmefrekvens for papiret; enten hver uke, annen hver uke eller hver fjerde uke. Innkjøringsperioden for papir tar derfor normalt noe lengre tid enn for plastemballasje, mat- og restavfall.

Forrige uke samlet vi inn 539 tonn papir, papp og kartong, noe som tilsvarer en normaluke. Forsinkelser i rutekjøringen gjør at noen abonnenter fortsatt opplever at papiret ikke blir hentet. Renovasjonsetaten beklager disse forsinkelsene.

Helgeinnsamling
Det blir helgeinnsamling også lørdag 5. og søndag 6. november.

Beredskap ved snøfall/kuldeperioder
Veireno AS har standard beredskapsutstyr i tilfelle snøfall og/eller glatt føre. Bilene er utstyrt med vinterdekk og kjetting.

Våre abonnenter har ansvar for egne beholdere. For at avfallsbeholderne skal tømmes, må det være fremkommelig for renovatøren. Abonnentene må strø godt på adkomstveier og sørge for at beholderne ikke er frosset fast. Det er viktig at det blir måkt.

Håndtering av flergangsklager
Fredag 4. november er det planlagt 257 kontroller, som går ut på å kjøre ut til aktuelle adresser eller å ringe abonnenter for å bekrefte at avfallet er hentet.

Status på klage- og avvikshåndtering
Overvekten av klager til Renovasjonsetaten omhandler nå papirinnsamlingen. Klager håndteres fortløpende. Veireno AS har ekstra bemanning for å følge opp klager på innsamling av både plastemballasje, mat- og restavfall, og papir, papp og kartong.

Gjentatte henvendelser om samme forhold prioriteres høyt og behandles så raskt som mulig. Renovasjonsetaten har kontroll på hvilke områder av byen som er berørt av forsinkelser, og omfordeler ressurser deretter. Flergangsklager har fortsatt høyeste prioritet.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no. Det er kun nødvendig å klage én gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.