Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 07.11.16

Pressemelding   •   nov 07, 2016 15:29 CET

STATUS: 07.11

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

- I forrige uke samlet vi inn 2590 tonn plastemballasje, mat- og restavfall. Vi opererer med et normalnivå på 2500 tonn for en innsamlingsuke. Vi er veldig godt fornøyd med utviklingen, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

- Det ble også samlet inn 510 tonn papir, papp og kartong forrige uke. Vi var altså over normalnivået på 500 tonn for andre uke på rad. Det er et positivt tegn for innsamlingen i tiden fremover. Dessverre ser vi et etterslep i papirinnsamlingen som vi nå jobber hardt for å håndtere så raskt som mulig. Renovasjonsetaten beklager forsinkelsene, sier direktør Pål A. Sommernes.


Status for avfallsinnsamlingen
Innsamlingen av plastemballasje, mat- og restavfall er på et stabilt og høyt nivå. Utviklingen har gått fremover for hver uke.

Papirinnsamlingen gjennomføres med mindre hyppig frekvens enn restavfallsinnsamlingen. Husholdninger har ulik tømmefrekvens for papiret; enten hver uke, annen hver uke eller hver fjerde uke. Innkjøringsperioden for papir tar derfor normalt noe lengre tid enn for plastemballasje, mat- og restavfall.

Beredskap ved snøfall/kuldeperioder
Veireno AS har standard beredskapsutstyr i tilfelle snøfall og/eller glatt føre. Bilene er utstyrt med vinterdekk og kjetting.

Våre abonnenter har ansvar for egne beholdere. For at avfallsbeholderne skal tømmes, må det være fremkommelig for renovatøren. Abonnentene må strø godt på adkomstveier og sørge for at beholderne ikke er frosset fast. Det er viktig at det blir måkt, og at lokkene blir børstet for snø.

Status på klage- og avvikshåndtering
Renovasjonsetaten fikk inn et høyt antall klager i løpet av lørdag 5. og søndag 6. november. De fleste klagene omhandler nå papirinnsamlingen. Veireno AS har ekstra bemanning for å følge opp klager på innsamling av både plastemballasje, mat- og restavfall, og papir, papp og kartong.

Renovasjonsetaten har kontroll på hvilke områder av byen som er berørt av forsinkelser, og omfordeler ressurser deretter. Flergangsklager har fortsatt høyeste prioritet.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no. Det er kun nødvendig å klage én gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.