Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 08.11.16

Pressemelding   •   nov 08, 2016 14:58 CET

STATUS: 08.11

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

- Mandag 7.11 samlet vi inn 115 tonn papir, papp og kartong. Dette er en veldig god start på uken. I løpet av en hel uke samler vi normalt inn 500 tonn. Utfordringen fremover blir å fortsette den gode utviklingen, samtidig som vi får bedre kontroll på etterslepet som har oppstått i papirinnsamlingen. Renovasjonsetaten beklager forsinkelsene, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

Rapportering på innsamling i uke 45

Status for avfallsinnsamlingen
Innsamlingen av plastemballasje, mat- og restavfall er på et stabilt og høyt nivå. Forrige uke samlet vi inn 2590 tonn. Nivået for en normaluke er 2500 tonn.

Papirinnsamlingen gjennomføres med mindre hyppig frekvens enn restavfallsinnsamlingen. Husholdninger har ulik tømmefrekvens for papiret; enten hver uke, annen hver uke eller hver fjerde uke. Innkjøringsperioden for papir vil ta noe lengre tid enn for plastemballasje, mat- og restavfall. Renovasjonsetaten ber om forståelse for dette. Vi jobber hardt for å løse utfordringene i papirinnsamlingen.

Beredskap ved snøfall/kuldeperioder
Veireno AS har standard beredskapsutstyr i tilfelle snøfall og/eller glatt føre. Bilene er utstyrt med vinterdekk og kjetting.

Våre abonnenter har ansvar for egne beholdere. For at avfallsbeholderne skal tømmes, må det være fremkommelig for renovatøren. Abonnentene må strø godt på adkomstveier og sørge for at beholderne ikke er frosset fast. Det er viktig at det blir måkt, og at lokkene blir børstet for snø.

Status på klage- og avvikshåndtering
De fleste klagene omhandler nå papirinnsamlingen. Vi ser samtidig at antallet klager på innsamlingen av plastemballasje, mat- og restavfall går ned. Veireno AS har ekstra bemanning for å følge opp klager på innsamling av både plastemballasje, mat- og restavfall, og papir, papp og kartong.

Renovasjonsetaten har kontroll på hvilke områder av byen som er berørt av forsinkelser, og omfordeler ressurser deretter. Flergangsklager har fortsatt høyeste prioritet, og tallet på disse går nedover.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no. Det er kun nødvendig å klage én gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.