Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 11.11.16

Pressemelding   •   nov 11, 2016 14:45 CET

STATUS 11.11

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

- Vi jobber hardt for å få avfallsinnsamlingen i rute raskest mulig. I tillegg til at Veireno har egne biler som kjører basert på klager, har Renovasjonsetaten nå satt inn ekstra biler og mannskap for å følge opp flergangsklager som Veireno ikke har effektuert innen avtalt tid, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

- Dette tiltaket er hjemlet i den inngåtte kontrakten mellom Renovasjonsetaten og Veireno AS. Veireno AS betaler for ekstrakostnadene dette medfører for Renovasjonsetaten, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

Situasjonsrapport fra Veireno AS
Søndag 13. november markerer slutten på sjette og siste uke av innkjøringsperioden for plastemballasje, mat- og restavfall. Renovasjonsetaten har bedt Veireno AS om å levere en situasjonsrapport mandag 14. november. Rapporten skal inneholde status for innsamlingen etter seks driftsuker, papirinnsamlingen inkludert. Vi krever også en fremdriftsplan med konkrete tiltak og frister som gjør at Oslo kommune og Renovasjonsetaten raskest mulig når målene som er satt for avfallsinnsamlingen. Dette skal gi abonnentene i Oslo kommune økt forutsigbarhet med tanke på når de faktisk får tømt avfallet sitt.

Rapportering på innsamling i uke 45

Status for avfallsinnsamlingen
Innsamlingen av plastemballasje, mat- og restavfall har gått noe ned denne uken sammenliknet med de foregående. I løpet av ukens fire første dager har vi samlet inn 1755 tonn. Nivået for en normaluke er 2500 tonn.

Det samme gjelder for papirinnsamlingen, hvor normalnivået er på 500 tonn. Hittil i uke 45 har vi samlet inn 353 tonn papir, papp og kartong.

Det er et stort etterslep i papirinnsamlingen. Papirinnsamlingen gjennomføres med mindre hyppig frekvens enn restavfallsinnsamlingen. Husholdninger har ulik tømmefrekvens for papiret; enten hver uke, annen hver uke eller hver fjerde uke. Innkjøringsperioden for papir vil ta noe lengre tid enn for plastemballasje, mat- og restavfall. Renovasjonsetaten ber om forståelse for dette.

Oslo kommunes hovedfokus er fortsatt at vi snarest mulig skal komme i en normalsituasjon med færrest mulig klager.

Ekstraordinær helgeinnsamling
Veireno AS har 20 renovasjonsbiler i drift lørdag 12. og søndag 13. november. Dette vil bidra til å få innsamlingen opp mot normalnivåene også denne uken.

Beredskap ved snøfall/kuldeperioder
Veireno AS har standard beredskapsutstyr i tilfelle snøfall og/eller glatt føre. Bilene er utstyrt med vinterdekk og kjetting.

Våre abonnenter har ansvar for egne beholdere. For at avfallsbeholderne skal tømmes, må det være fremkommelig for renovatøren. Abonnentene må strø godt på adkomstveier og sørge for at beholderne ikke er frosset fast. Det er viktig at det blir måkt, og at lokkene blir børstet for snø.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller postmottak@ren.oslo.kommune.no. Det er kun nødvendig å klage én gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Oslo kommune, Renovasjonsetaten erfarer, og har stor forståelse for, at mange abonnenter er frustrerte når de henvender seg til våre kundebehandlere. Direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes ønsker likevel å anmode alle som klager om at de oppfører seg innenfor anstendighetens grenser. Sjikane og utskjellinger er belastende for Renovasjonsetatens ansatte og bidrar ikke til en raskere løsning.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.