Gå videre til innhold
Tiltak i avfallsinnsamlingen etter jul og nyttår

Pressemelding -

Tiltak i avfallsinnsamlingen etter jul og nyttår

Det nye året har dessverre begynt med et etterslep i avfallsinnsamlingen etter romjulsuken. Vi setter inn alle ekstra ressurser for å hente det inn så fort som mulig.

- Etterslepet skyldes primært at romjulen består av for få arbeidstimer til å dekke 114.000 ukentlige tømminger i Oslo, sier kommunikasjonsdirektør Kjersti Kristoffersen i Renovasjonsetaten. – Vi forsøkte å ta høyde for dette i planleggingen av høytiden, men arbeidstidsbestemmelsene legger sterke føringer for arbeid på helligdager og i helger.

Vi setter inn alle ledige biler og mannskap i helgen 4.-6. januar. Flere steder i byen har avfall blitt hensatt rundt fulle beholdere, noe som medfører manuelt og tidkrevende arbeid. Det er derfor vanskelig for REN å si et endelig tidspunkt for når alt avfallet skal være samlet inn.

REN ønsker å beklage til alle abonnenter som opplever at avfallet ikke har blitt hentet etter jul. - Samtidig håper vi på forståelse for at forholdene er utfordrende nå om vinteren, fortsetter Kristoffersen. - Alle abonnenter har selv ansvaret for at området rundt avfallsbeholderen er farbart, måkt og/eller strødd. Dersom alle hjelper til med sin lille del av jobben, så skal vi sørge for å gjøre vår del.

Emner


Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

Nøkkeltall om Renovasjonsetaten og avfallsinnsamlingen i Oslo:

 • Det er cirka 330.000 privathusholdninger i Oslo, med omtrent 58.000 standplasser/hentesteder.
 • Det foretas cirka seks millioner tømminger per år, hvilket tilsvarer omtrent 112.000 tømminger per uke.
 • Renovasjonsetaten hadde1  0834 49 besøk på gjenbruksstasjonene i 2017.
 • Avfallsmengden per innbygger gikk ned i 2017 sammenlignet med 2016:
  • 2016: 333 kg/innbygger
  • 2017: 332 kg/innbygger
 • 38 prosent av avfallet materialgjenvinnes (tall fra 2017).
 • 57 prosent er restavfall som blir til strøm og fjernvarme (tall fra 2017)
 • 0,6 prosent av avfallet leveres til ombruk (tall fra 2017).
 • Tre prosent av avfallet går til deponi (tall fra 2017).

Kontakter

Jørgen Bakke Fredriksen

Jørgen Bakke Fredriksen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt 977 15 689
Kjersti Kristoffersen

Kjersti Kristoffersen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 97697606
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Haraldrudveien 20
0581 Oslo
Norge