Gå videre til innhold
Ekstraordinære tiltak fra og med 14. november
Ekstraordinære tiltak fra og med 14. november

Pressemelding -

Tolv ekstra renovasjonsbiler i Oslo

Mandag 14. november markerer slutten på sjette og siste uke av innkjøringsperioden for plastemballasje, mat- og restavfall. Innkjøringsperioden for papirinnsamlingen er halvveis, med seks uker igjen.

- Oslo kommune, Renovasjonsetaten må dessverre konkludere med at tjenesten Veireno AS utfører for Oslos 650.000 innbyggere ikke er god nok etter seks driftsuker. For å få avfallsinnsamlingen i Oslo kommune tilbake i en normalsituasjon raskest mulig, settes det omgående inn tolv ekstra renovasjonsbiler, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

Ekstraordinære tiltak fra og med 14. november
For å opprettholde normal drift og samtidig følge opp klager på en tilfredsstillende måte, iverksettes følgende tiltak:

  • Veireno AS setter inn åtte renovasjonsbiler og 16 nye renovatører. Disse skal kun drive klageoppfølging.
  • Renovasjonsetaten setter inn fire kommunalt eide renovasjonsbiler som skal bistå i klageoppfølgingen. Dette er i henhold til kontraktens bestemmelser. Kostnader som oppstår i forbindelse med dette tiltaket belastes Veireno AS.
  • Ekstra skift settes inn på papirinnsamlingsruter hvor vi opplever mange klager.
  • Innsamling i helgene opprettholdes inntil situasjonen er normalisert. Dette gjelder for både plastemballasje, mat- og restavfall, og papir, papp og kartong.

Oslo kommune, Renovasjonsetaten registrerer dessverre et totalbilde som viser at Veireno AS ikke har en akseptabel kvalitet på tjenestene etter sjette innsamlingsuke. Kontrakten har en rekke sanksjonsmuligheter. Hittil har Renovasjonsetaten blant annet krevd rettinger av avvik, og sanksjonert med dagmulkt overfor Veireno AS.

- Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med innbyggerne. Vi håper på en snarlig forbedring av situasjonen i løpet av uken, og vil komme med en evaluering av de ekstraordinære tiltakene mandag 21. november, sier direktør Pål A. Sommernes.

Rapportering på innsamling, uke 46

Status for avfallsinnsamlingen
Veireno AS foretar 130.000 tømminger fra 58.000 standplasser i Oslo hver eneste uke. Per 14. november gjennomføres 97-98 prosent av alle tømminger som planlagt.

Inkludert helgen 12. og 13. november ble det samlet inn omtrent 2500 tonn plastemballasje, mat- og restavfall forrige uke. Dette tilsvarer normalnivået for en innsamlingsuke. Det er fortsatt noen abonnenter som ikke får hentet avfallet sitt til fastsatte tider, og som heller ikke opplever at klager blir effektuert innen rimelig tid.

Det ble også samlet inn 454 tonn papir, papp og kartong, altså noe lavere enn normalnivået på 500 tonn. Gjennomsnittet for de tre foregående ukene ligger på 500 tonn. Det er et betydelig etterslep i papirinnsamlingen.

Nøkler
Avfallsinnsamlingen i Oslo gjennomføres blant annet ved hjelp av omtrent 8.000 nøkler til portrom, avfallsrom og kjellere. Veireno AS disponerer ett sett av disse nøklene, og det benyttes i den normale rutekjøringen. Biler som utelukkende benyttes i klageeffektueringen har ikke nøkler. Renovatørene er derfor avhengige av at beboere i aktuelle bygårder og leilighetskomplekser slipper dem inn når de ringer på. Renovasjonsetaten ber om forståelse for dette i en ekstraordinær periode.

Beredskap ved snøfall/kuldeperioder
Veireno AS har standard beredskapsutstyr i tilfelle snøfall og/eller glatt føre. Bilene er utstyrt med vinterdekk og kjetting.

Våre abonnenter har ansvar for egne beholdere. For at avfallsbeholderne skal tømmes, må det være fremkommelig for renovatøren. Abonnentene må strø godt på adkomstveier og sørge for at beholderne ikke er frosset fast. Det er viktig at det blir måkt, og at lokkene blir børstet for snø.

Manglende tømming?
Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180, e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no eller SMS til 2401 med kodeord REN. Det er kun nødvendig å klage én gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Oslo kommune, Renovasjonsetaten erfarer, og har stor forståelse for, at mange abonnenter er frustrerte når de henvender seg til våre kundebehandlere. Direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes ønsker likevel å anmode alle som klager om at de oppfører seg innenfor anstendighetens grenser. Sjikane og utskjellinger er belastende for Renovasjonsetatens ansatte og bidrar ikke til en raskere løsning.

Emner


Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Kontakter

Jørgen Bakke Fredriksen

Jørgen Bakke Fredriksen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt 977 15 689
Kjersti Kristoffersen

Kjersti Kristoffersen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 97697606
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Haraldrudveien 20
0581 Oslo
Norge