Gå videre til innhold
Elbusser fra Nobina, Norgesbuss og Unibuss på Nordens største ladeanlegg for elbuss i Strømsveien. Foto: Ruter As / Redink, Daniel Ashby
Elbusser fra Nobina, Norgesbuss og Unibuss på Nordens største ladeanlegg for elbuss i Strømsveien. Foto: Ruter As / Redink, Daniel Ashby

Pressemelding -

CO2 utslipp reduseres kraftig med 115 nye elbusser

Oslo og Akershus har landets største elbussflåte med 115 batterielektriske busser på plass. Elbussene utgjør ti prosent av bussflåten og reduserer CO2-utslipp med hele 5500 tonn i året, som tilsvarer årlige utslipp fra 3500 dieselbiler.

115 elbusser ruller nå ut på veiene i Oslo og Akershus når alle de nye elbussene er i drift. I tillegg kjører det fem hydrogenbusser, med vann som eneste utslipp. Ikke bare gir de 115 elbussene renere lokal luft, mindre støy og bedre komfort, men de bidrar også til å redusere utslipp fra kollektivtransporten med 5500 tonn CO2 årlig. Det er like mye som 3500 dieselbiler. I tillegg reduseres NOx-utslippene årlig med 38 tonn, som tilsvarer 7100 dieselbiler og eksospartikler tilsvarende 3300 dieselbiler. Disse utslippskuttene kommer i tillegg til det som spares ved at andelen som velger å la bilen stå, og heller reise kollektivt, øker.

Her er noen fakta om de ulike elbusstypene.

Tar en for landet

Ruter og eierne; Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, har som mål at all kollektivtransport regionen skal være utslippsfri i 2028. De 115 elbussene utgjør ca. ti prosent av andelen busser som kjører i hovedstadsregionen. 74 av elbussene er kapasitetssterke leddbusser. Dette er den klart største elbussflåten i landet. Til sammenligning er det mer enn 170 elbusser totalt i Norge.

– Siden vi startet med elbusstesting i 2017, har vi vært gjennom en innovativ og lærerik prosess sammen med våre operatører. Alle aktører er blitt mer erfarne og opplever mindre risiko ved å anskaffe og drifte elbusser i stadig større omfang. Investering i elbusser og nødvendig infrastruktur innebærer nå en merkostnad på rundt 10-15 prosent, men vi har allerede sett en prisnedgang på elbuss i anbudene vi har gjennomført de to siste årene. Trolig vil utslippsfrie alternativer være lønnsomt rundt 2025, etterhvert som de nordiske markedene får mer erfaring med elbussmateriell og etterspørselen trolig går opp, sier plandirektør Snorre Lægran i Ruter.

Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss, miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg og plandirektør Snorre Lægran i Ruter. Foto: Ruter As / Redink, Thomas Haugersveen

490 ganger med dieselbil rundt ekvator

– Det er gledelig å se at elbussene er blitt et vanlig syn i Oslos gater. Elbussene reduserer CO2-utslippene i Oslo tilsvarende 490 ganger med dieselbil rundt ekvator, og gjør bylufta renere. Vi gleder oss til å få enda flere elbusser frem mot 2028, da hele bussparken skal ha null utslipp, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

I sommer har også 39 elbusser gjort sitt inntog på Romerike i Akershus. Linje 100 som har over 20.000 daglige passasjerer og er Norges mest brukte regionlinje, får 22 elektriske leddbusser.

– Akershus har fått et regionalt klimaløft med en modernisering av busstilbudet på Romerike i sommer. Åtte prosent av bussene er blitt elektriske, og elektrifiseringen på linje 100 mellom Lillestrøm og Oslo gir alene en årlig reduksjon på 2100 tonn CO2. Det tilsvarer årlige utslipp fra 1300 dieselbiler. Vi trenger elektriske regionbusser som kan kjøre lange strekninger mellom hver lading. Det er gledelig at det trolig kommer når kontraktene i Vestregionen starter opp, sier Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus.

Bussanlegget i Strømsveien er Nordens største og har kapasitet til å lade 30 busser samtidig. Her vises hurtigladerne, med busser fra Nobina, Norgesbuss og Unibuss. Foto: Ruter As / Redink, Daniel Ashby

– For at vi skal nå målet om utslippsfritt i 2028, så har det vært viktig at hele verdikjeden er involvert. Endringene skjer fort, og Ruters bestillinger har bidratt til raskere utvikling også i produsentleddet. I Ruter er vi glade for at vi gjennom mange år har hatt så ambisiøse eiere, som har bidratt til at skiftet til mer miljøvennlig transport går raskere enn det ellers ville gjort, sier Lægran.

156 elbusser i 2020

Det vil bli en løpende innfasing av mer utslippsfritt materiell de kommende årene i Oslo og Akershus. Neste år settes det 41 nye elbusser i drift i Asker og Vestre Aker. Det er kontraktsfestet at ytterligere 128 elbusser skal settes inn i drift i 2025, slik at Vestregionen får totalt 169 elbusser. I 2021 og 2022 starter ny kontraktsperiode for flere kontraktsområder i Oslo, med en ambisjon om et betydelig antall elbusser.

Det er de tre operatørene Unibuss, Norgesbuss og Nobina som kjører elbussene i Oslo og Akershus. De har valgt ulike leverandører, og det er totalt åtte ulike elbusstyper i drift. Unibuss har 30 elektriske leddbusser og ti elektriske singelbusser fra VDL samt to singelbusser fra Solaris. Nobina har valgt den kinesiske bussprodusenten BYD og har totalt 44 elektriske leddbusser. Norgesbuss har 29 singelbusser, fra Solaris, Mercedes Benz og Volvo.

– Unibuss kjører over 60 prosent av all busstrafikk i Oslo, og vi har satset hardt på å kunne kjøre med elektriske leddbusser på de tunge bylinjene for å bidra til et bedre miljø i hovedstaden. Neste år vil vi også kjøre med elbusser i Vestregionen, og fra 2025 skal begge kontraktene i Vestre Aker og Bærum kjøres med nullutslippsbusser, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss.

Leder for materiell og anlegg i Ruter, Jon Stenslet fra Ruter, Marius Gjerset fra Zero, miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Berg, administrerende direktør i Nobina, Jan Voldsdal, plandirektør Snorre Lægran i Ruter, administrerende direktør i Unibuss, Øystein Svendsen og administrerende direktør i Norgesbuss, Atle Rønning. Foto: Ruter As / Redink, Thomas Haugersveen

Nordens største elbussanlegg

Bussanleggene er også bygget om for storstilt elbussdrift. På Alnabru i Oslo er Nordens største elbussanlegg bygget. Her er det lagt inn 10 MW strøm, og tilrettelagt for å lade 30 elektriske leddbusser samtidig. Også på bussanlegget i Persveien, på Klemetsrud og Jernkroken i Oslo samt i Leiraveien utenfor Lillestrøm, er det nå tilpasset for elbussdrift med både saktelading og hurtiglading på depotene. På Mortensrud og Vippetangen er det pantograflading på endeholdeplass.

– Ved å kjøre elektrisk både på linje 31 i Oslo og på linje 100 på Romerike, så setter vi et grønt preg på regionen vår. Luftkvaliteten langs linje 31, som kjører fra Grorud i øst til Fornebu i vest og frakter 50 000 passasjerer hver dag, blir vesentlig bedre når 2/3 av driften er med elbusser. Reduksjonen i eksospartikler fra disse elbussene tilsvarer faktisk de årlige utslippene fra 7100 bensinbiler, sier Nobinas administrerende direktør Jan Volsdal.

Anlegget i Strømsveien ble offisielt åpnet under den Nordiske elbusskonferansen som finner sted i Oslo i disse dager. Foto: Ruter As / Redink, Daniel Ashby

På samme måte som i utviklingen av elbiler, så har leverandørene i elbussmarkedet hatt forskjellig tilnærming til elektriske busser. Kinesiske BYD har bygget modellene fra bunnen, med utgangspunkt i en batterimodul, mens de tradisjonelle bussprodusenter har gått motsatt vei.

Helelektrisk på linje 60

– Norgesbuss er alene om å kjøre grønne, elektriske, regionbusser, og vi startet opp i sommer med lokal kjøring på Nedre Romerike med 17 elbusser. I Oslo har vi satset på linje 60 som helelektrisk, med lading av bussene via ladepantograf på Vippetangen, sier administrerende direktør Atle Rønning i Norgesbuss.

Related links

Emner

TagsRuter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 387 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2018. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Pressekontakt

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt 400 01 518

Relatert materiale

Relaterte nyheter