Gå videre til innhold
SATS rapporterer 10% medlemsvekst og kraftig EBITDA-forbedring sammenlignet med andre kvartal 2021

Pressemelding -

SATS rapporterer 10% medlemsvekst og kraftig EBITDA-forbedring sammenlignet med andre kvartal 2021

SATS presenterte i dag resultatet for andre kvartal 2022, og kunne vise til en medlemsbase på 671 000 medlemmer, opp 10% fra i fjor.

Inntektene økte med 53% til NOK 1 022 millioner, mens justert EBITDA nådde NOK 83 millioner, opp fra fjorårets NOK -113 millioner. SATS har nå 267 sentre, hvilket representerer en økning på 13 sentre fra i fjor.

– Markedet for trening og helse er i ferd med å hente seg inn igjen etter pandemien, og vi har sterk tro på at SATS’ konkurranseevne er styrket. Vi er stolte over medlemmene våre, som i gjennomsnitt er mer aktive nå enn før pandemien, hvilket viser at de lykkes med treningen. Antall besøk per medlem er et viktig nøkkeltall for SATS, som gir en god indikasjon på vårt bidrag til folkehelsen, så vel som lojaliteten i medlemsmassen, sier Sondre Gravir, CEO i SATS.

Til tross for megatrenden rundt helse og livsstil, tar det imidlertid tid å få alle medlemmene i gang igjen. Undersøkelser på tvers av Norden viser at de som trente lite før pandemien nå har redusert sitt aktivitetsnivå ytterligere, mens de som var mest aktive før er mer aktive enn noen gang. Denne trenden er også tydelig blant SATS’ medlemmer.

– Vårt hovedfokus fremover vil være å øke medlemsmassen, hvilket er forventet å løfte lønnsomheten. Dette er også viktig for å levere på vår visjon om å gjøre folk sunnere og gladere, avslutter Gravir.

Fremover vil SATS fortsette åpne nye sentre og ser gode muligheter for å konsolidere markedet gjennom oppkjøp. Det finnes også et stort potensial i den nåværende klubbporteføljen og selskapet investerer derfor kraftig i de eksisterende sentrene, for å inspirere flere medlemmer til et høyere aktivitetsnivå.

Se rapport og presentasjon her.

Emner


We make people healthier and happier

SATS er Nordens største treningssenter-kjede med en sterk visjon om å spille en viktig rolle for helsen og livskvaliteten til våre medlemmer og i samfunnet.

SATS tilbyr moderne treningsutstyr, høyt kvalifiserte personlige trenere, og det største og beste gruppetrenings-tilbudet i hele Norden. Vi har også stort fokus på å støtte medlemmene utenfor de fysiske senterne våre, ved hjelp av online trening og digitale verktøy.

Vi jobber hele tiden med trendforskning og nyskapning for å være bransjens beste og mest fremoverlente treningskjede 

Kontakter

Tina Brodal

Tina Brodal

Pressekontakt Nordic PR Manager +47 93844171

We make people healthier and happier!

SATS group is the leading provider of fitness and training services in the Nordics with 275 clubs in Norway, Sweden, Finland, and Denmark. We have 731 000 members and 9 500 employees who is committed to motivate as many people as possible to an active lifestyle.