Nyhet -

Schneider Electric rykker opp til 10. plass på bærekraftskåring

 • Selskapet gjør et hopp til 10. plass, fra 25. plass i 2015
 • Den nye plasseringen er et vitnesbyrd til selskapets visjon om å produsere nettilkoblet teknologi som preger industrien, forandrer byer og beriker liv – Life is On.

På tampen av 2015 skapte COP21 høye forhåpninger verden over, om at privatpersoner, regjeringer og selskaper vil samordne innsatsen for å begrense klimaendringene. Bare noen få måneder senere, har Newsweek Global Green Ranking 2016 vurdert miljøengasjement til Schneider Electric, den globale spesialisten i energiledelse og automatisering. Gruppen er stolt over å være rangert som 10. best, sammen med andre anerkjente selskaper som Siemens, Nordea Bank og Telenor.

Newsweek global Green Ranking er en global rangering av de mest miljøvennlige selskapene produsert av US weekly news magazine Newsweek i samarbeid med Corporate Knights og Coog HIP Investor.

Innovasjon på alle nivåer for bærekraft

Schneider Electrics gode resultater bekrefter selskapets langvarige satsning på innovasjon på hvert nivå, gjennom tilkoblet energiledelse og automatisering som preger industri, forandrer byer og beriker liv.

- Vi er veldig fornøyd med resultatene av den siste Newsweek Global Green rankingen. Den viser at vi har rett bærekraftstrategi og innovasjonsplanene på plass. Vi ønsker at alle skal ha tilgang til trygg, pålitelig, effektiv og bærekraftig energi. Vi har forpliktet oss til å levere innovative løsninger som adresserer det vi kaller energiparadokset: planetens karbonutslipp og menneskets rett til høykvalitetsenergi, sier Gilles Vermot Desroches, Senior Vice President for bærekraft i Schneider Electric.

Bykset på rangeringen er også et resultat av selskapets satsing på bærekraftig bruk av naturressurser, inkludert fornybare energikilder, i driften av selskapet. Rangeringen er en annerkjennelse av de 10 forpliktelsene Schneider Electric satte seg under COP21, for å oppnå karbonnøytralitet over de neste 15 årene.

Disse er som følger:

 1. Sikre kvantifisering av CO2-påvirkning for alle nye, store prosjekter.
 2. Utforme alle nye tilbud i tråd med Schneider Electric ecoDesign Way™[i] og sikre at 75 prosent av produktinntektene kommer fra produkter med Green Premium™ eco-labelii.
 3. Kutte 120 000 tonn CO2 gjennom kretsløpsøkonomi («end-of-life»-tjenester).
 4. Legge til rette for tilgang til lys og kommunikasjon med lavkarbon-løsninger for 50 millioner av de fattigste menneskene i verden.
 5. Implementere lagringsinitiativer for å utvikle fornybar energi og små kraftnett (minigrids).
 6. Løse SF6-utfordringer (svovelhexafluorid) med nye alternativer innen fem år og eliminere SF6 fra Schneider Electric-produkter innen ti år.
 7. Redusere Schneider Electrics energiintensitet med 3,5 prosent per år.
 8. Redusere CO2-utslipp fra Schneider Electric-transport med 3,5 prosent per år.
 9. Investere 10 milliarder Euro i innovasjon og bærekraft de neste ti årene.
 10. Utstede grønne obligasjoner for å finansiere FoU for lavere CO2-utslipp i Schneider Electric-regi.

Om News Week Global Green Ranking

Rangeringen baserer seg på åtte objektive indikatorer, i tillegg til en klar og regelbasert metodikk. Et selskaps rangering avhenger av gjennomsnittsscoren på disse indikatorene: energi og produktivitet, drivhus og gass, vann, avfall, grønn økonomi, og bærekraftsfokus i organiseringen av selskapet.

Emner

 • Energispørsmål

Kontakter

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687