Gå videre til innhold

Nyhetsarkiv

Vis mer

Sigma2

Det statseide aksjeselskapet Sigma2 AS er ansvarlig for å anskaffe, drifte og utvikle den nasjonale e-infrastrukturen for høykapasitetsberegninger og -datalagring i Norge. Vi leverer tjenester i samarbeid med universitetene i Oslo, Tromsø, Bergen og NTNU om å levere tjenester. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services).

E-infrastrukturen omfatter de nasjonale superdatamaskinene og lagringsanleggene. Beregnings- og lagringstjenestene er tilgjengelig for alle landets forskningsinstitusjoner, og regnetid og lagringskapasitet tildeles på bakgrunn av vitenskapelig kvalitet. Sigma2 leder og koordinerer også norsk deltakelse i internasjonale samarbeid innenfor e-infrastruktur.

De årlige kostnadene til investering og drift av nasjonal e-infrastruktur er på 150 millioner kroner og finansieres av Forskningsrådet og de fire universitetene.