Skip to content

News archive

Över en tredjedel av bedrägeriförsöken riktade mot finansinstitut använder sig av AI

Över en tredjedel av bedrägeriförsöken riktade mot finansinstitut använder sig av AI

Ett av femton bedrägeriförsök använder sig av deepfakes när de angriper och riktar sig inte bara mot B2C-företag, utan även i allt högre grad mot B2B-företag. Beslutsfattare som arbetar med bedrägeribekämpning är överens om att AI kommer att ligga bakom nästan alla identitetsbedrägerier i framtiden och att fler människor än någonsin tidigare kommer att drabbas. Ändå säger cirka tre fjärdedelar av

Mer enn en tredjedel av svindelforsøk mot finansinstitusjoner bruker nå KI

Mer enn en tredjedel av svindelforsøk mot finansinstitusjoner bruker nå KI

Én av femten svindelforsøk bruker nå deepfakes for å angripe ikke bare B2C-firmaer, men i økende grad også B2B-selskaper. Beslutningstakere innen svindelforebygging er enige om at KI vil drive nesten all identitetssvindel i fremtiden, og at flere mennesker vil bli ofre enn noen gang før. Imidlertid oppgir rundt tre fjerdedeler av organisasjonene mangel på ekspertise, tid og budsjett som hindrin

Over en tredjedel af svindelforsøg rettet mod finansielle institutioner bruger nu AI

Over en tredjedel af svindelforsøg rettet mod finansielle institutioner bruger nu AI

Én ud af femten svindelforsøg bruger nu deepfakes til at angribe ikke kun B2C-virksomheder, men i stigende grad også B2B-virksomheder. Beslutningstagere inden for svindelforebyggelse er enige om, at AI i fremtiden vil drive næsten al identitetssvindel, og at flere mennesker vil blive ofre end nogensinde før. Dog nævner omkring tre fjerdedele af organisationerne mangel på ekspertise, tid og budget

Signicat utökar sin digitala identitesportfölj med mojeID Poland och är därmed den första icke-polska operatören

Signicat utökar sin digitala identitesportfölj med mojeID Poland och är därmed den första icke-polska operatören

Stockholm, 29 april 2024 - Signicat, den ledande pan-europeiska leverantören av digitala identitetslösningar, tillkännager sin roll som den första internationella leverantören att integrera mojeID Poland i sin digitala identitetsportfölj. Denna bedrift är särskilt betydelsefull eftersom det är första gången som en icke-polsk återförsäljare erbjuder mojeID Poland direkt, utan inblandning av tredje

Signicat utvider sin digitale identitetsportefølje med mojeID Poland som den første ikke-polske aggregatoren

Signicat utvider sin digitale identitetsportefølje med mojeID Poland som den første ikke-polske aggregatoren

Oslo, 29. april 2024 - Signicat, den ledende paneuropeiske leverandøren av digitale identitetsløsninger, er den første internasjonale aggregatoren som integrerer mojeID Poland i sin digitale identitetsportefølje. Denne prestasjonen er spesielt viktig fordi det er første gang en ikke-polsk formidler tilbyr mojeID Poland direkte, uten å involvere tredjeparter.
98 % av alle polske nettbankbrukere

Signicat laajentaa digitaalisten identiteettien valikoimaansa lisäämällä mojeID Polandin ensimmäisenä ei-puolalaisena välityspalveluna

Signicat laajentaa digitaalisten identiteettien valikoimaansa lisäämällä mojeID Polandin ensimmäisenä ei-puolalaisena välityspalveluna

Espoo, 29. huhtikuuta 2024 - Signicat, Euroopan johtava digitaalisten identiteettiratkaisujen tarjoaja, ilmoittaa olevansa ensimmäinen kansainvälinen tunnistuksenvälittäjä, joka sisällyttää mojeID Poland:n sähköisen tunnistusvälineen palvelunsa piiriin. Saavutus on erityisen merkittävä, sillä se on ensimmäinen kerta, kun muu kuin puolalainen välittäjä tarjoaa mojeID Polandin suoraan ilman kolmatta

Signicat udvider sin portefølje af digitale identiteter med mojeID Poland som den første ikke-polske aggregator

Signicat udvider sin portefølje af digitale identiteter med mojeID Poland som den første ikke-polske aggregator

København, 29. april 2024 - Signicat, den førende paneuropæiske udbyder af digitale identitetsløsninger, annoncerer sin status som den første internationale aggregator, der integrerer mojeID Poland i sin digitale identitetsportefølje. Denne præstation er særlig vigtig, da det er første gang, at en ikke-polsk mellemmand tilbyder mojeID Poland direkte uden indblanding fra tredjeparter.
Med en imp

Signicat hjälpte organisationer att slippa skriva ut 1,1 miljoner sidor

Signicat hjälpte organisationer att slippa skriva ut 1,1 miljoner sidor

För att hedra Earth Day den 22 april visar Signicat hur papperslösa processer kan minska antalet utskriva sidor på ett anmärkningsvärt sätt, allt enligt studien Total Economic Impact™ från 2023.
Stockholm, 19 april 2024 - Övergången till papperslösa processer har resulterat i en minskning med 1,1 miljoner utskrivna sidor per år för Signicats kunder, vilket framgår av studien Forrester Consultin

Show more

Welcome to Signicat!

Signicat er en nyskapende, paneuropeisk bedrift innen digital identitet med en unik merittliste i verdens mest avanserte markeder for digital identitet. Bedriften ble grunnlagt i 2006 og har som mål å bygge teknologi som skaper tillit mellom mennesker i en digital verden. Signicat sin digital-identitet-plattform implementerer verdens mest omfattende samling av systemer for identitetsverifisering og -autentisering med enkel tilgang gjennom ett enkelt integreringspunkt. Plattformen støtter og dirigerer sømløst gjennom hele identitetsprosessen, fra gjenkjenning til registrering, via innlogging og innhenting av samtykke og til juridisk bindende avtaler mellom bedrifter – og alt har motstått tidens tann. I 2019 ble Signicat oppkjøpt av Nordic Capital, et ledende europeisk private equity-selskap. I dag består Signicat av over 450 engasjerte fagfolk fordelt over 17 europeiske kontorer.

For mer informasjon om Signicat kan du besøke www.signicat.com

Signicat
Beddingen
7010 Trondheim
Norge
Visit our other newsrooms