Gå videre til innhold
Norske Redningshunder får 3 millioner kroner til kompetansehevende tiltak. Organisasjonen skal gjennomføre et stort kompetanseløft for de frivillige hundeførerne. (Foto: Stig Mebust).
Norske Redningshunder får 3 millioner kroner til kompetansehevende tiltak. Organisasjonen skal gjennomføre et stort kompetanseløft for de frivillige hundeførerne. (Foto: Stig Mebust).

Nyhet -

Fra formidling av kulturarv til trenerutvikling – tildeling på over 46 millioner til 18 gode formål

Økt kunnskap og formidling er målet for flere av de 18 prosjektene som får støtte i Sparebankstiftelsen DNBs siste tildelingsrunde.

Følgende prosjekter ble tildelt midler i april:

Utstilling på Norsk grafisk museum

Museum Stavanger får 3,45 millioner kroner til utstilling og formidlingsopplegg i Norsk grafisk museums nye lokaler som åpner i 2020. Formidlingen og publikumsaktivitetene skal baseres på håndverkstradisjoner fra den grafiske industrien blant annet gjennom bruk av gamle maskiner.

Formidling av vær- og klimafenomener i Botanisk hage

Naturhistorisk museum får 5 millioner kroner til installasjoner som skal levendegjøre og formidle kunnskap om vær- og klimafenomener. Installasjonene kommer på uteområdet rundt Klimahuset som skal åpne høsten 2019 i Botanisk hage på Tøyen.

Nye utstillinger i Kon-Tiki-museet

Kon-Tiki Museet får 3 millioner kroner som tilskudd til utstillinger i et utvidet museum. Museet planlegger en utvidelse i anledning 75-årsjubileet for Kon-Tiki-ekspedisjonen i 2022, noe som vil gi plass til nye og aktuelle utstillinger og formidlingsarenaer.

Kon-Tiki Museet har tidligere blitt tildelt 1 million kroner til lyssetting av utstillinger.

Formidling av norsk populærmusikkhistorie

Rockheim får 750 000 kroner til utstillingen Hall of Fame, som skal omhandle artistene som har mottatt nettopp denne utmerkelsen. Gjennom utstillingen skal Rockheim formidle den norske populærmusikkarven.

Komponering for barn

Stiftelsen Veslefrikk får 1,5 millioner kroner til videreutvikling av Veslefrikk-konseptet som motiverer barn og unge til å komponere musikk. De har utviklet et gratis nettbasert veiledningsmateriell og skolene kan melde seg på for å vinne Veslefrikkprisen. Til nå har barneskoletrinnet kunnet delta men nå skal metoden utvikles til å inkludere ungdomstrinnet.

Møteplasser for folkedans

Stiftinga for folkemusikk og folkedans får 650 000 kroner til en vandreutstilling. Utstillingen skal bidra til nye møteplasser for dans, mangfold og frivillighet.

Kunnskapsbasert frivillighet

Prospera Stiftelsen får i overkant av 3 millioner kroner til sitt arbeid med å tilby fagkompetanse til frivillige organisasjoner. Stiftelsen organiserer frivillige med høyere utdanning og arbeidserfaring fra ledende bedrifter som ønsker å tilby sin fagkompetanse til ideelle organisasjoner.

Økt kunnskap om tradisjonsmat

Norges Bygdekvinnelag får 3 millioner kroner til å utvikle matkurs, med mål om å øke folks kunnskap om norsk tradisjonsmat og lokale råvarer. Bygdekvinnelaget opplever stor interesse for tradisjonsmatkurs, og skal nå utvikle et pedagogisk opplegg og motivere lokallag til å gjennomføre kurs.

Norges Bygdekvinnelag fikk 1,7 millioner kroner i 2016 til nettstedet norsktradisjonsmat.no, som ble lansert i mai 2017.

Generasjonsmøter

Livsglede for Eldre får 2,5 millioner kroner til å videreføre prosjektet Livsgledebarnehager. En Livsgledebarnehage samarbeider med og besøker et sykehjem jevnlig, og barn og eldre gjør aktiviteter sammen til glede for både ung og gammel. Stiftelsen Livsglede for Eldre fikk 700.000 kroner til prosjektet i 2015. Nå som prosjektet videreføres får flere barnehager og sykehjem gleden av å bli kjent med hverandre.

Kunnskap om tradisjonshåndverk dokumenteres

Fortidsminneforeningen får 1 million kroner til å dokumentere og formidle kunnskap om tradisjonshåndverk. Foreningen driver prosjektet Kulturminner for alle, som fikk en tildeling på 41 millioner kroner i 2015 til bevaring av gamle bygninger og kulturminner over hele landet over en femårs periode. Målet for prosjektet er å bidra til opplæring i tradisjonshåndverk, og det genereres mye kunnskap som de nå skal dokumentere og gjøre tilgjengelig.

Kulturminneformidling i grunnskolen

Stiftelsen Norsk Kulturarv får 656 250 kroner til å utvikle en digital læringsplattform for grunnskolen. Plattformen lager de i forbindelse med Det Europeiske Kulturarvåret 2018, og der vil lærere og elever finne blant annet informasjon og oppgaver knyttet til kulturminneformidling.

Avistegningens betydning

Mediebedriftenes Landsforening får 250 000 kroner til digital formidling av avistegningens betydning knyttet til ytringsfriheten og pressefriheten. Formidlingen tilrettelegges via Mediekompasset, som er landsforeningens tilbud om pedagogisk og praktisk tilrettelegging for bruk av aviser og andre dagsaktuelle informasjonsmedier i undervisningen.

Kompetanseheving for førere av redningshunder

Norske Redningshunder får 3 millioner kroner til kompetansehevende tiltak. Organisasjonen skal gjennomføre et stort kompetanseløft som vil bidra til å gjøre de frivillige hundeførerne enda bedre rustet til å redde liv over hele Norge.

Marin opprydning

In the same boat får 1,5 millioner kroner til ryddeutstyr og informasjonsmateriale for å drive holdningsskapende arbeid. Foreningen jobber for å begrense marin forsøpling gjennom ulike tiltak. I 2017 gjennomførte de et ryddetokt langs Norges kyst, og dette skal gjentas i 2018.

Kompetanseløft for unge trenere

Norges idrettsforbund v/Olympiatoppen får 9 millioner kroner til prosjektet "Trenerløftet". Olympiatoppens utviklingsavdeling skal sammen med sine regionale avdelinger kvalitetssikre, utfordre og støtte særforbundenes langsiktige utviklingsarbeid. Prosjektet retter seg mot trenere under 30 år.

Mer sjakk i skolen

Norges Sjakkforbund får 5 millioner kroner til mer sjakk i skolen. Forbundet har drevet prosjektet SkoleSjakken siden 2015, hvor de tilbyr sjakkaktivitet for barn og unge i og etter skoletid. De får støtte til å videreføre prosjektet og etablere sjakk som aktivitet på enda flere skoler.

Bryting og håndbak – kompetanseheving for idrettsklubbene

Norges Bryteforbund får 3 millioner kroner til utstyr og kompetansehevende tiltak for klubbene. Dette er en videreføring av forbundets vellykkede prosjekt med å utdanne trenerne og bidra med utstyr til klubbene - som de fikk 2,2 millioner kroner til i 2016. Nå innlemmes en satsning på håndbak i prosjektet.

Tryggere klatring

Norges Boltefond får 500 000 kroner til å teste ut klatrebolter av titan i samarbeid med Norges Klatreforbund. Klatreboltene er mer holdbare enn bolter i stål, og skal nå testes ut i samarbeid med klatreklubber. Erfaringene skal brukes til å spre boltene til hele Norge.

Emner

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8,6 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er stiftelsens visjon. Stiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv, som først og fremst kommer barn og unge til gode.

Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
Norway