Gå videre til innhold
Utbyggingssjef i Sporveien, Hanna Rachel Broch og plandirektør i Ruter, Snorre Lægran. Foto: Sporveien
Utbyggingssjef i Sporveien, Hanna Rachel Broch og plandirektør i Ruter, Snorre Lægran. Foto: Sporveien

Nyhet -

Forbereder konkurranse for å bygge fremtidens T-banesystem

Majorstuen stasjon og ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum er avgjørende for at veksten i kollektivtrafikken skal fortsette. Nå er Ruter og Sporveien klare for neste steg.

1. november inviterer Ruter og Sporveien til dialogkonferanse om gjennomføringen av en anbudskonkurranse om rådgivertjenester for planleggingen av den nye T-banetunnel gjennom Oslo sentrum og Majorstuen stasjon.

– Befolkningsveksten i Oslo og Akershus er stor og T-banen er ryggraden i kollektivsystemet. Nå er vi klare for neste trinn og ønsker å komme i dialog med de store rådgivningsfirmaene for å få tilbakemeldinger om kontraktsstrategien for den nye T-banetunnelen i sentrum og Majorstuen stasjon, sier Hanna Rachel Broch, utbyggingssjef i Sporveien.

– Majorstuen stasjon er naturlig første fase av ny T-banetunnel og kan gi noe økt kapasitet der det er størst behov først. Ruter og Sporveien skal i de neste årene ha store oppdrag ute for konkurranse for å bygge fremtidens T-banesystem. Vi ønsker å lytte til markedet slik at vi får maksimalt ut av den kompetansen og kapasiteten som ligger der, sier plandirektør i Ruter Snorre Lægran.

Kapasiteten i fellestunnelen gjennom Oslo sentrum er allerede fullt utnyttet. En ny tunnel er sentral i å bygge kapasitet for fremtiden, og en forutsetning for at veksten i transportbehovet skal kunne skje kollektivt. Parallelt med prosjektene om Majorstuen stasjon og ny sentrumstunnel, pågår anskaffelsen av nytt signal- og sikringssystem med CBTC-teknologi og forberedelsene til bygging av Fornebubanen.

– Den historiske satsingen på T-banen vil sørge for at innbyggerne i Oslo-regionen får et attraktivt kollektilbud i flere tiår framover, sier Snorre Lægran og Hanna Rachel Broch.

Sporveien har byggherreansvaret for den nye tunnelen og skal lede arbeidet med forprosjekt, prosjektering og bygging. I parallell jobber Ruter med reguleringsplan og konseptvalgutredning (KU). Arbeidet skjer i tett samarbeid.

Mer informasjon om dialogkonferansen finner du her.

Kontaktpersoner:

Sporveien: Kommunikasjonsrådgiver, thomas.ege@sporveien.com eller 911 28 664.

Ruter: Pressevakt, presse@ruter.no eller 400 01 518

Emner

Pressekontakt

Thomas Ege

Thomas Ege

Pressekontakt Pressekontakt +47 911 28 664

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.