Gå videre til innhold
Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg åpner den nye trikketraseen gjennom Dronning Eufemias gate. Til høyre konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien, og til venstre administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.
Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg åpner den nye trikketraseen gjennom Dronning Eufemias gate. Til høyre konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien, og til venstre administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

Pressemelding -

Endelig trikk i Dronning Eufemias gate – se film fra åpningen!

HISTORISK ÅPNING AV NY TRIKKETRASÉ MANDAG 5. OKTOBER

Med nye trikkespor i Bispegata er det klart for trikk mellom Gamlebyen og Bjørvika. For første gang siden 1999 tar Sporveien i bruk en helt ny trikketrasé i Oslo. Åpningen er en stor milepæl i byens trikkeprogram. Endelig har Dronning Eufemias gate blitt den fantastiske paradegaten og trikkeavenyen den er ment å være.

Byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg fikk i formiddag æren av å åpne den nye trikketraseen. Byråden gleder seg stort over at nok en milepæl i Oslos trikkeprogram er nådd og mener trikk gjennom Dronning Eufemias gate og Bjørvika er særdeles viktig for kollektivtrafikktilbudet i Oslo og byens befolkning.

– Oslo skal bli verdens første hovedstad uten klimagassutslipp. Da må vi gjøre det bedre og billigere å reise kollektivt. I budsjett 2021 foreslår byrådet å bevilge 2,5 milliarder kroner til kollektivtrafikk, og trikken er viktig for Oslos klimastrategi; den er utslippsfri, enormt populær og har høy kapasitet. Nå kobler vi Ekebergbanen til sentrum gjennom Bjørvika og gir de reisende et forbedret kollektivtilbud, enten du skal på jobb i Barcode, besøker Deichman eller Operaen, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg, og legger til:

– Trikken passer også utmerket inn i byrådets arbeid for å gjøre byen mer tilgjengelig for folk, og for å redusere biltrafikken. Nå som trikken kjører gjennom Bispegata og Dronning Eufemias gate, blir reisetiden kortere, og jeg er sikker på at Bjørvika blir et enda bedre og mer attraktivt område. Et forbedret trikketilbud er fremtidens byreise. Det å åpne denne nye trikketraseen er noe jeg har gledet meg til lenge: Gratulerer med dagen!

Trikken er sentral for byens utvikling
Forrige gang Sporveien tok i bruk en ny trikketrasé i hovedstaden var da trikkelinjen ble forlenget fra Ullevål Hageby til Rikshospitalet. Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien og leder av Oslos trikkeprogram, er opptatt av trikkens betydning for alle i Oslo, unge som eldre.

– Sporveien har lenge vært klar for å kjøre trikk på denne nye traseen. I 2015 var trikkeskinnene på plass i Dronning Eufemias gate, og i 2017 sto Prinsens gate ferdig oppgradert – som del av Trikkeprogrammet og den storstilte satsingen på trikk i Oslo. Før sommeren var trikken tilbake på nye spor på Grefsen og Kjelsås, og i løpet av de siste ukene er trikken kommet tilbake på Grünerløkka og Torshov, og på Majorstuen og Frogner. Med trikk gjennom Bispegata og Bjørvika er nok en viktig milepæl nådd på veien til et attraktivt, robust og mer kostnadseffektivt trikketilbud i hovedstaden. Trikken er sentral i satsingen på et klimavennlig og attraktivt byliv, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Sporveissjefen benytter anledningen til å invitere til nok en trikkemarkering:

– Om få uker starter Sporveien testkjøringen med de nye trikkene i Oslos gater, og snart kan folk over hele byen glede seg til moderne og universelt utformede trikker, et kollektivtilbud med plass til flere og en investering som er økonomisk forsvarlig. Mandag 12. oktober inviterer Sporveien til et digitalt og koronavennlig festarrangement, for å presentere den nye SL18-trikken. Alle er hjertelig velkommen til å bli med på trikkefesten! sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.


Muligheter for de reisende

Når trikketraseen nå kobles på eksisterende spor i Dronning Eufemias gate, oppstår nye muligheter med trikken for de reisende. Ruter informerer fortløpende om kollektivtrafikktilbudet, se Ruter.no eller bruk RuterReise-appen for reise- og trafikantinformasjon.

– Dette er en stor dag for Oslo og Trikkeprogrammet. Det at trikketraseen er tatt i bruk mellom Gamlebyen og Bjørvika, betyr at beboere og næringsliv i Barcode- og Bjørvika-området får et forbedret kollektivtilbud. Kundene våre får en ny, direkte forbindelse mellom Ljabru og Lilleaker/Bekkestua, samt en forbindelse til Rikshospitalet og Nordstrandsplatået. Samtidig oppstår det gode overgangsmuligheter mellom eksempelvis Bjørvika trikkeholdeplass og Oslo S, og mellom Øvre Slottsgate trikkeholdeplass og Stortinget T-banestasjon. En ny del av byen får nå et trikketilbud, og vi legger til rette for at flere kan reise med trikken, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Samlet plan for oppgraderinger
Etableringen av trikketraseen er en del av et samlet arbeid med fornyelsen av trikkebyen Oslo og en integrert del av Trikkeprogrammet og en felles plan for gateopprustning og oppgradering av trikkeinfrastrukturen. Helheten ivaretas gjennom det som har fått overskriften Fremtidens byreise.

Trikkeprogrammet innebærer at Sporveien, Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten samhandler tett om planlegging og gjennomføring av de ulike oppgraderingsprosjektene i Oslogatene. Det er laget en plan for infrastrukturoppgraderingene i Trikkeprogrammet som tar utgangspunkt i at alle samarbeidspartnere koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.

– Sporveien har lenge vært klar for å kjøre trikk på denne nye traseen, sier konsernsjef Cato Hellesjø, som stilte med en pyntet trikk for anledningen. Fra venstre adm.dir. Bernt Reitan Jenssen i Ruter, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg og til høyre etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten.

Bispegata som kollektivgate
Bymiljøetaten er ansvarlig for oppgraderingen av Bispegata, i tillegg til flere store gateopprustningsprosjekter i Trikkeprogrammet. Det gjenstår fortsatt noen arbeider før Bispegata som kollektivgate er helt ferdigstilt.

– Som byggherre er vi veldig stolte over at denne milepælen er nådd! Vi har arbeidet intenst for å få trikken på skinner, og jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har stått på, og naboer for tålmodigheten. Nå fortsetter Bymiljøetaten arbeidet med å ferdigstille holdeplasser, fortau og nye sykkelfelt i Bispegata. Og så gleder vi oss til å ønske velkommen til et oppgradert Oslo torg i 2021, sier etatsdirektør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven.

Godt i rute for nye trikker til Oslo
Blant andre store gateopprustningsprosjekter i Trikkeprogrammet er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017, og Tinghuset–Tullins gate som var ferdig i 2019. Grefsenveien ovenfor Storokrysset var ferdigstilt like før sommeren i år, mens Thorvald Meyers gate og Majorstuen er planlagt ferdige i disse dager. Storgata er planlagt ferdig oppgradert i 2021.

Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold. Les mer om alle deler av Trikkeprogrammet på www.fremtidensbyreise.no

FAKTA OM TRIKKEPROGRAMMET

 • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
 • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
 • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.
 • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
 • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
 • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
 • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
 • De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med vinteren 2020/2021.
 • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.
 • Sporveien, Ruter og Oslo Vognselskap samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase.
 • Sporveien og Ruter samarbeider om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.
 • Related links

  Emner

  Tags


  Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.

  Konsernet har om lag 3350 ansatte og omsetter årlig for 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

  Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.

  Pressekontakt

  Tone S. Tuhus

  Tone S. Tuhus

  kommunikasjon prosjekter Utbygging og infrastruktur +47 916 46 284

  Relatert materiale

  Dette er Sporveien

  Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

  Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.