Gå videre til innhold
Infografikk som beskriver den nye Oslo-trikkens kvalifikasjoner.
Infografikk som beskriver den nye Oslo-trikkens kvalifikasjoner.

Pressemelding -

Fremtidens teknologi testes på Oslo-trikkene

Sporveien har noen av de mest moderne trikkene i Europa med de nye trikkene som kjører rundt i Oslos gater. På oppdrag fra EU skal Sporveien og den spanske trikke-leverandøren CAF teste ut fremtidens teknologi på de nye trikkene.

De neste fire årene skal Sporveien teste ut hvordan ny teknologi kan bistå den daglige driften og gi økt sikkerhet for passasjerer og førere. Målet med prosjektet er skalerbar automatisering, som betyr at man på sikt skal kunne velge hvilke funksjoner av trikken som skal automatiseres eller ikke. Dette kan føre til en enda mer effektiv og punktlig trikk ved hjelp av semi-automatisert funksjonalitet.

─ Dette prosjektet blir spennende å følge. Oslo har med de nye trikkene allerede noen av de mest moderne trikkene i Europa. Med ny teknologi vil det bli spennende å se hvor trafikksikre og miljøvennlige trikkene kan bli, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav.

Noe av den nye teknologien som skal utforskes er:
  • Trikkens muligheter for å parkere seg selv inne på verkstedet
  • Automatisering av start- og stoppfunksjonen
  • Nødstopp

Fremtidens trafikkløsninger

Det EU-initierte prosjektet vil sette standarden for autonome kjøretøy på skinner i Europa. Trikken i Oslo blir gjennom dette prøveprosjektet med på å forme fremtidens trafikkløsninger.

─ Dette er utrolig spennende. Teknologien vi tester her kan stake ut veien for autonome trikker i Europa og Oslo blir en viktig testby i internasjonal standard. De nye trikkene våre er blant de mest moderne i verden, og gjennom dette innovative prosjektet setter vi Oslo ytterligere på kartet i utviklingen av kollektivtransporten, sier Birte Sjule, administrerende direktør for Sporveien Trikken

Trikkeførerne vil ha en viktig rolle i prosjektperioden, og vil fortsatt ha sikkerhetsansvaret om bord ─ en viktig kompetanse som ikke kan erstattes av automatisering.


Internasjonalt samarbeid

Sammen med den spanske trikke-produsenten CAF skal Sporveien delta på et flerårig prøveprosjekt av EU for å kartlegge hvordan teknologi kan understøtte daglig drift og sikkerhet. Hovedbidraget til Sporveien er å bistå CAF med testing av nyutviklede autonome funksjonaliteter på noen av de nye trikkene i Oslo.

Prosjektet støttes av EU-midler.


Bærekraftig energibruk

Oslo blir en sentral og viktig testby, ikke bare for innovativt kollektivtilbud, men også bærekraftig energibruk. Teknologien som skal testes kan gjøre trikkene mer energieffektive. Utviklingsprosjektet vil potensielt gjøre Oslos nye trikker til noen av Europas mest høyteknologiske trikker.

Verdens byer forbruker over to tredjedeler av verdens energi. Et energieffektivt byliv er derfor avgjørende for å nå klimamål som er satt. For å kunne oppnå dette i de urbane delene av Europa, må alle sektorer være med, også kollektivtrafikken.

Emner

Kategorier

Regions


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2021 gjennomført 156 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3 600 ansatte, og i 2021hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Kontakter

Ina Helen Østby

Ina Helen Østby

Pressekontakt Kommunikasjonssjef konsern / Head of Media Relations Pressesjef +47 481 54 148

Dette er Sporveien

Sporveien leverer reiser med T-bane, trikk og buss med hovedvekt i Oslo og Viken. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for T-bane og trikk. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet 217 millioner passasjerer i 2022. Konsernet har 3300 ansatte og en omsetning på 5 milliarder kroner.