Gå videre til innhold
Her er den nye trikken

Pressemelding -

Her er den nye trikken

Vinteren 2020-2021 kommer de nye trikkene til hovedstaden. Se de aller første bildene av trikken her.

Oslo kommune gjennomfører nå tidenes satsning på trikk, hvor Sporveien har fått ansvar for å kjøpe inn 87 nye trikker til en kostnad på inntil drøye 4 milliarder kroner.

Nå er en 18 meter lang prototype ferdig produsert i Spania. Denne er identisk med trikkene som kommer til Oslo om et drøyt år.

– Prototypen er helt identisk med hvordan den faktiske trikken blir, i en til en størrelse. Det gjør at vi nå endelig kan vise frem de første bildene av de nye, moderne, robuste og kostnadseffektive trikkene til hovedstaden, sier prosjektsjef i Sporveien Trikken, Bjørn Bjune.

De nye trikkene er bestilt av spanske CAF, og produksjonene er så vidt påbegynt. Etter kontraktinngåelsen i 2018 har prosjektet vært igjennom en design- og prosjekteringsfase hvor det er gjort tilpasninger på enkelte deler av interiøret og de tekniske løsningene.

Prototypen har blitt utviklet for at prosjektet skulle kunne teste, kvalitetssikre og verifisere de ulike løsningene i forkant av at selve produksjonen nå har startet.

Bedre plass til flere reisende

Utvendig er de nye trikkene lakkert i omtrent samme blåfarge som dagens trikker. Der stopper også de fleste likhetene.

– De som reiser med de nye trikkene vil oppleve en stor oppgradering sammenlignet med trikketilbudet i dag. Gjennom Trikkeprogrammet utvikler vi neste generasjons trikketilbud. Utvilsomt det mest spennende prosjektet man kan jobbe med i Norge, sier en engasjert prosjektsjef.

De største forskjellene for deg som reiser med de nye trikkene er at disse er lengre og romsligere enn dagens trikker og derfor har plass til flere passasjerer.

– Trikken har i dag 50 millioner reisende i året. Når de nye trikkene kommer kan vi frakte dobbelt så mange, siden vi både får flere trikker og større trikker enn i dag, forteller Bjune.

Antall trikker økes fra dagens 71 til 87 nye trikker, og passasjerkapasitet på de nye trikkene er 220 passasjerer.

Trange trikker med trapper er snart historie

Av- og påstigning vil også være langt enklere enn på dagens trikker; særlig for reisende med rullestol eller barnevogn. Oslos nye trikker blir nemlig 100 prosent lavgulvtrikker med universell utforming. Det betyr at dagens trange trikker med trapper snart er historie.

– Det har vært viktig for oss at de nye trikkene blir et miljøvennlig fremkomstmiddel tilgjengelig for alle. Her har Sporveien og Ruter samarbeidet godt med ulike grupper reisende som har vært involvert i utformingen og tilpasningen av den nye trikken, forteller prosjektsjef Bjune.

Det blir også USB-kontakter tilgjengelig i de nye trikkene og all reiseinformasjon vil bli vist på digitale informasjonsskjermer. Designet er lyst, luftig og moderne, og flere har sammenlignet inntrykket man får innvendig med dagens t-bane i Oslo.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ina Helen Østby, Sporveien, Kommunikasjonsansvarlig for trikkeanskaffelsen, tlf. 481 54 148, ina.helen.ostby@sporveien.com

Vedlagte bilder og video kan benyttes fritt ved kreditering Sporveien.


Fakta om de nye trikkene:

 • Antall: 87 nye trikker
 • Lengde 34,16 meter
 • Bredde 2,65 meter
 • Type: Urbos 100
 • Plass til: 220 passasjerer
 • USB-kontakter
 • Funksjonelle og pålitelige, med et moderne og effektivt grensesnitt mot publikum
 • Universelt utformet og 100 prosent lavgulv
 • Fire rullestolplasser i hver trikk, to per retning
 • Seks dører (mot fire på dagens trikker), med romslige og åpne dørarealer
 • God synlighet til digitale fargeskjermer utvendig og innvendig
 • Et mål for trikkeanskaffelsen har vært å anskaffe en velutprøvd trikk tilpasset Oslos forhold. De nye trikkene som kommer til Oslo er 3. generasjon URBOS 100. Dette er en trikketype som allerede er testet, innført og tatt i bruk i flere store byer over hele verden.
 • Det foreligger en opsjon på ytterligere 60 trikker
 • Spanske CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA, er valgt som leverandør


Fakta om Trikkeprogrammet:

Oslo kommune og Sporveien AS gjennomfører Trikkeprogrammet, en storstilt satsing på trikk i hovedstaden. Gjennom Trikkeprogrammet utvikles neste generasjons trikketilbud i Oslo, ved å anskaffe nye, moderne trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser. Trikketilbudet som sådan skal fornyes ved kjøp av 87 nye, moderne trikker som skal leveres i en periode fram til 2024. Sporveien leder Trikkeprogrammet og samarbeider nært med Bymiljøetaten, Ruter, Oslo Vognselskap og Vann- og avløpsetaten i Oslo om de ulike delene av programmet.

Du kan lese mer om Trikkeprogrammet og nye trikker til Oslo på Fremtidensbyreise.no.

Emner

Kategorier


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo. 

Pressekontakt

Ina Helen Østby

Ina Helen Østby

Pressekontakt Kommunikasjonssjef konsern / Head of Media Relations Presse og media +47 481 54 148

Relatert innhold

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.