Skip to main content

Hils på årets nyskapning - «Sneipekassen»!

Pressemelding   •   mai 10, 2019 07:00 CEST

De første sneipekassene er montert i Oslo - Sporveien og Rusken går sammen om en renere by.

Kassen ble født i Storbritannia, der den har fått god mottakelse. Nå har Sneipfritt AS tatt den med til Norge, og blitt med i et samarbeid med oss under Søppelmysteriet. Her kan du som røyker eller snuser problemfritt og miljøvennlig kvitte deg med sneipen eller snusposen din. Det gir oss alle en renere og triveligere by. 

Visste du forresten at en sigarettsneip fra en filtersigarett inneholder store mengder mikroplast? Plast fra sigarettfiltre er en av de største kildene til plastforurensningen i havet. Bruker du sneipekassen er du med på å bidra til en renere klode. Er ikke det fint?

Sneipfritt tømmer og vedlikeholder sneipekassene for oss, og håndterer innholdet på en god måte. Sporveien og Rusken går sammen med dem om å prøve «Sneipekassen» i Miljøhovedstadsåret.

Prosjektet er støttet økonomisk av Miljøhovedstadsåret, og testperioden går i første omgang frem til August.

Søppelmysteriet i Miljøhovedstadsåret 2019

Vi er godt inne i året der Oslo markerer seg som Europeisk miljøhovedstad. Samtidig er vi inne i årstiden der det ikke lenger finnes snø som barmhjertig dekker over alt det vi av vanvare og/eller mangel på bevissthet slipper fra oss i det offentlige rom.

Kort sagt, vi er inne i sesong 2 av Søppelmysteriet. Hver dag kastes mer enn 2 tonn søppel rett på gata i Oslo. Sporveien og Rusken går igjen sammen for å bevisstgjøre Oslos innbyggere på egen forsøpling.

– Sporveien opplever stadig økning i antall kollektivreisende og det er svært positivt for miljøet. Men med en økning i antall reisende, øker også forsøpling på farten. Hele 750 tonn søppel havner utenfor søppelkassene i Oslo hvert år, og mye forsøpling foregår på T-banestasjonene og trikkeholdeplassene. Vi har et felles ansvar for å redusere forsøpling og vi vil oppfordre til å benytte søppelkassene slik at alle får en renere by og en bedre kollektivopplevelse, sier Sporveissjef Cato Hellesjø.

– Det er fint å se at det offentlige rom brukes mer og mer, men det gir også konsekvenser for hvordan det ser ut rundt oss, mener ruskengeneral Jan Hauger.

Holdningskampanje

Sporveien og Rusken samarbeider om kampanjen «Søppelmysteriet» som presenterer fem typer «smugforsøplere»: Glemmer’n, Bommer’n, Stapper’n, Ruller’n og Glipper’n. I seg selv humoristiske fremstillinger, men likevel med et snev av sannhet i seg. Mysteriet er at ingen erkjenner at de er med på å forsøple.

– De fleste ønsker å ha det pent og ryddig rundt seg, men det er noe med ubevisstheten vår, kanskje spesielt når vi får litt dårlig tid, er på farten eller er litt distré. Med denne kampanjen ønsker vi å utfordre innbyggerne til å tenke seg om, forklarer Hauger.

Og i år er altså tilbudet til byens røykere og snusere at de kan kvitte seg med «restene» problemfritt og ryddig. 

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.