Skip to main content

Historisk sus i Spikersuppa

Pressemelding   •   mai 13, 2019 13:07 CEST

Er du i området rundt Nationaltheatret og Studenterlunden har du kanskje lagt merke til bannere på byggegjerder med gamle og nye trikkebilder. Her kan du lese hvorfor de henger akkurat der.

Nylig ble det montert bannere på byggegjerder i Spikersuppa, henholdsvis ved Nationaltheatret T-banestasjon og i Studenterlunden mellom Stortingsgata og vannspeilet litt nærmere Stortinget. Dekoren og budskapet på bannerne handler om Trikkeprogrammet og nye, moderne trikker til Oslo, og er også krydret med historiske bilder fra tidligere tider med trikk i hovedstaden.

Årsaken til at byggegjerdene er satt opp er for å beskytte noen gråmalte containere som står plassert i Spikersuppa. Containerne er i virkeligheten såkalte likerettere, som sørger for å forsyne trikk og T-bane med nødvendig strøm mens det pågår en rehabilitering av strømforsyningsanlegget på Nationaltheatret. Sporveien er byggherre for prosjektet.

Rehabiliteringen av strømforsyningsanlegget på Nationaltheatret er et sett av tekniske oppgraderinger som blir gjennomført for å imøtekomme kravene til økt kapasitet på T-bane- og trikkenettet. De gråmalte likeretterne inneholder en del tekniske innretninger og er derfor beskyttet av byggegjerder, som nå er kledd med informative og dekorative bannerne.

Fremtidens byreise
Utgangspunktet for dekor og utforming av bannerne er å synliggjøre Trikkeprogrammet og nye, moderne trikker til Oslo. Gjennom Trikkeprogrammet skapes Fremtidens byreise og budskapene på bannerne omfatter helheten i Trikkeprogrammet og det pågående strømforsyningsprosjektet.

Bannerne har tekst på norsk og engelsk slik at turister og andre ikke-norskspråklige kan lese og forstå innholdet.


Lang historie med trikk
I tillegg til illustrasjoner av den nye SL18-trikken som kommer til Oslo for testkjøring i løpet av 2020, viser bannerne et utvalg historiske trikkebilder, hvorav noen motiver er hentet fra nettopp området rundt Karl Johans gate og Nationaltheatret.

De historiske bildene er hentet fra arkivene til Sporveien, Oslo byarkiv og Lokaltrafikkhistorisk forening. På Sporveiens hjemmeside kan du lese mer om trikkens mangslungne historie og Elektrikkens 125-årsjubileum.

Synlig i bybildet
Bannerne på byggegjerdene vil henge oppe og være synlige frem til rehabiliteringen av likeretterstasjonen på Nationaltheatret er avsluttet høsten 2019. Prosjektet pågår for fullt og fremdriften går etter planen. Det betyr at Oslos befolkning i løpet av året kan glede seg over en helt ny og forbedret likeretterstasjon som vil sikre stabil strømforsyning og imøtekomme kravene til økt kapasitet på T-bane- og trikkenettet.

Neste gang du er i bykjernen, ta gjerne en tur innom Karl Johan og Spikersuppa og se hva du synes.

Trikkeprogrammet
Trikkeprogrammet i Oslo består av flere prosjekter som foregår samtidig, deriblant en rekke store og små infrastrukturoppgraderinger. Blant de store gateopprustningsprosjektene er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017. Tinghuset–Tullins gate er planlagt ferdig i 2019, Bispegata. Majorstuen og Grefsenveien skal ferdigstilles i 2020, og Storgata og Thorvald Meyers gate er planlagt ferdig oppgradert i 2021.

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold.

Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og selskapene Ruter AS og Oslo Vognselskap AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Les mer om Trikkeprogrammet på www.fremtidensbyreise.no


FAKTA OM TRIKKEPROGRAMMET

 • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
 • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
 • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.
 • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
 • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
 • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
 • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
 • De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med 2020.
 • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.
 • Sporveien, Ruter og Oslo Vognselskap samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase.
 • Sporveien og Ruter samarbeider om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.