Skip to main content

Kom og se den nye trikken på Rådhusplassen!

Pressemelding   •   aug 28, 2019 16:07 CEST

Byrådsleder Raymond Johansen, miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie N. Berg, leder av samferdsels- og miljøkomiteen Eirik Lae Solberg og konsernsjef i Sporveien Cato Hellesjø.

Onsdag 28. august ble en fullskala modell av den nye trikken til Oslo avduket på Rådhusplassen. Trikkemodellen er 18 meter og gir et godt inntrykk av hvordan hovedstadens nye trikker blir. Byrådsleder Raymond Johansen og byråd Lan Marie Berg avduket trikkemodellen sammen med leder for miljø- og samferdselskomiteen Eirik Lae Solberg.

- Hensikten med å lage en slik modell har vært å teste ut alle løsninger i forhold til funksjonalitet, effektiv av- og påstigning, plassering av interiør, tilgjengelighet for passasjerer med særskilte behov, førerplass og design, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

- Vi gjennomfører nå tidenes modernisering av Oslotrikken og oppgradering av trikkenettet. Allerede fra neste år vil de nye trikkene prege bybildet. Når alle er på plass om seks år vil trikken frakte flere i Oslo, enn toget gjør i hele landet. Vi er heldige som har bompenger. Uten dem hadde ikke dette vært mulig å finansiere, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Oslo har bestilt 87 nye trikker som skal leveres i perioden 2020-2024. Med det skiftes alle trikkene i Oslo ut og byen vil få nye trikker, oppgraderte trikketraseer og en betydelig økt kapasitet i trikketilbudet.

- Aldri før har flere reist med sykkel, elbil eller kollektiv i Oslo. Med det er bare begynnelsen. Vi gjennomfører nå det største kollektivløftet siden etter krigen, med nye trikker, flere elbusser, 5 minutter avganger på T-banen og ny T-banelinje til Fornebu. Jeg synes trikken ser veldig fin ut, og jeg gleder meg til den kommer i trafikk. Det at trikkene blir universelt utformet bidrar til at mange flere kan reise med den. Nå starter snart arbeidet med tilpasning av trikkeholdeplassene, og når alle trikkene er levert i løpet av 2024 vil vi ha mye bedre trikketilbud i Oslo, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

I dag er det i overkant av 50 millioner reiser med trikk hvert år og med de nye trikkene økes kapasiteten til 100 millioner reisende frem mot 2030. Trikken vil da være klar til å ta sin andel av forventet trafikkvekst.

Inviterer alle reisende til å prøvesitte den nye trikken

Trikkemodellen blir stående på Rådhusplassen frem til 1. september, og det blir aktiviteter og program for store og små de ulike dagene. Oslos befolkning og alle reisende er velkommen til å komme og se og prøvesitte den nye trikken som vil prege bybildet de neste tretti årene. Til oppsatte tider vil eksperter fra trikkeanskaffelsen være til stede for å svare på spørsmål fra publikum.

Se program for de ulike dagene på Rådhusplassen

Fakta om de nye trikkene:

Antall: 87 nye trikker 

Lengde 34,16 meter

Bredde 2,65 meter 

Type: Urbos 100

Plass til: 220 passasjerer

USB-kontakter

Funksjonelle og pålitelige, med et moderne og effektivt grensesnitt mot publikum

Universelt utformet og 100 prosent lavgulv 

Fire rullestolplasser i hver trikk, to per retning

Seks dører (mot fire på dagens trikker), med romslige og åpne dørarealer

God synlighet til digitale fargeskjermer utvendig og innvendig

Et mål for trikkeanskaffelsen har vært å anskaffe en velutprøvd trikk tilpasset Oslos forhold. De nye trikkene som kommer til Oslo er 3. generasjon URBOS 100. Dette er en trikketype som allerede er testet, innført og tatt i bruk i flere store byer over hele verden.

Det foreligger en opsjon på ytterligere 60 trikker.

Spanske CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA, er valgt som leverandør.

Fakta om Trikkeprogrammet:

Oslo kommune og Sporveien gjennomfører Trikkeprogrammet, en storstilt satsing på trikk i hovedstaden. Gjennom Trikkeprogrammet utvikles neste generasjons trikketilbud i Oslo, ved å anskaffe nye, moderne trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser. Trikketilbudet som sådan skal fornyes ved kjøp av 87 nye, moderne trikker som skal leveres i en periode fram til 2024. Sporveien leder Trikkeprogrammet og samarbeider nært med Bymiljøetaten, Ruter, Oslo Vognselskap og Vann- og avløpsetaten i Oslo om de ulike delene av programmet.

Du kan lese mer om Trikkeprogrammet og nye trikker til Oslo på: Fremtidensbyreise.no.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.