Skip to main content

Nattestengt for T-banen i ukedagene mellom Tøyen og Sinsen/Økern

Pressemelding   •   jan 02, 2020 09:45 CET

Tilsvarende arbeider ble utført i tunnelen mellom Majorstua og Nationaltheatret på nyåret 2019.

5.januar 2020 går vi i gang med nødvendig vedlikehold av T-banetunnelen mellom Tøyen og Hasle. Derfor stenger vi tunnelen mellom kl. 21.00 og driftsstart neste morgen fra og med natt til mandag, til og med natt til fredag frem til 25.mars 2020.

I denne perioden skal vi skifte 4800 meter strømskinner, dryppsikre 7500 m2 tunell og bergsikre 300 m2 fjell. Så vel Carl Berners plass som Hasle T-banestasjoner vil være stengt i perioden.

Arbeidene mellom Tøyen og Hasle er en del av planen for oppgradering av infrastrukturen på T-banen. Det er et stort vedlikeholdsløft som består av flere delprosjekter som gjennomføres etappevis og som skal være fullført i 2021. For detaljerte reiseråd, vennligst se www.ruter.no»

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.