Gå videre til innhold
Daglig leder Inge Aasen i Sporveien media flankeres av Gunstein Hansen og Hans Peter Terning fra Clear Channel Norge.
Daglig leder Inge Aasen i Sporveien media flankeres av Gunstein Hansen og Hans Peter Terning fra Clear Channel Norge.

Pressemelding -

Sporveien forlenger avtalen med Clear Channel

Sporveien forlenger sin samarbeidsavtale med Clear Channel med ytterligere to år frem til 2022. Clear Channel vil dermed fortsette å forvalte trafikkreklame knyttet til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Inntektene Sporveien får fra avtalen brukes til å forbedre kollektivtilbudet for de reisende. Clear Channel varsler at selskapet vil ha fokus på videre utvikling av digitale formater også de neste årene.

Antall reisende med kollektivtrafikken økte med over fire prosent i 2018, til totalt 387 millioner påstigninger, viser reisetall fra Ruter. Utendørsreklamen er en viktig del av finansieringen av både dagens og fremtidens kollektivtrafikk.

– Clear Channel har utviklet utendørsreklamen i vår infrastruktur på en god måte gjennom avtaleperioden, ogvi ser frem til å fortsette samarbeidet med å skape gode og relevante reklameprodukter også de neste årene, sier Inge Aasen, daglig leder i Sporveien Media, som er Sporveiens virksomhet innenfor distribusjon av reklame.

– Vi er glade og stolte over at Sporveien ønsker et videre samarbeid med oss. Nå ser vi frem til å utvikle nye og innovative løsninger i årene som kommer, samtidig som vi skal se på hvordan vi kan bruke de eksisterende kanalene på en så god måte som mulig med relevant og god reklame for de reisende, sier Gunstein Hansen, etableringsdirektør i Clear Channel Norge.

Siden Clear Channel tok over ansvaret for utendørsreklamen for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, har reklameforvalteren satset stort på utbyggingen av digitale flater. Blant annet har Jernbanetorget, Stortinget og Nationaltheatret T-banestasjoner fått nye digitale storformater som gjør det mulig for annonsørene å nå frem med sitt budskap på en ny og engasjerende måte for de reisende.


121 millioner

Reklameavtalen genererte 121 millioner kroner i inntekter til Sporveien og kollektivtrafikken i 2018. Pengene benyttes til videreutvikling og styrking av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

Sporveien har ansvaret for all kollektivtrafikk med T-bane og trikk i Oslo-området og opererer også et stort antall av bussrutene i hovedstadsområdet. I tillegg eier og forvalter Sporveien alle stasjonene og holdeplassene samt all den skinnegående infrastrukturen. Kollektivtrafikken bidrar daglig med viktige løsninger for klima- og miljøutfordringene, og det er et sentralt mål for Sporveien at det skapes enda mer bærekraftig kollektivtrafikk for pengene i årene fremover. Siden årsskiftet er også alle servicebilene for drift og vedlikehold av reklameflatene el-biler.

Et effektivt og attraktivt kollektivtilbud i sin helhet vil være avgjørende for å videreutvikle fremtidens persontransport. Fra tidlig morgen til sent på natt, hver dag gjennom hele året sørger kollektivtrafikken for flere hundre millioner utslippsfrie og miljøvennlige reiser med trikk, t-bane og buss.

Med 87 nye trikker som fases inn mellom 2020 og 2024, i tillegg til flere planlagte store investeringer og forbedringer i kollektiv-nettet de kommende, legges det til rette for fortsatt kapasitetsvekst og utvikling i kollektivtrafikken. Den positive utviklingen de siste årene skyldes langsiktig og helhetlig satsing som har gitt et tilbud med både hyppigere avganger og høyere kvalitet.

– Nesten 8 av 10 som reiser kollektivt er mellom 15 og 49 år. Dette gir oss en nærmest unik mulighet til å nå de unge gjennom våre kanaler som få andre har mulighet til. Vi venter at antall unge reisende vil fortsette å øke de neste årene, noe som gjør at vår reklame vil være svært relevant for denne målgruppen også i fremtiden, sier Gunstein Hansen i Clear Channel.

Emner


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo. 

Pressekontakt

Cato Asperud

Cato Asperud

Kommunikasjonssjef Presse og media +47 908 56 044

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.