Gå videre til innhold
Sporveien skifter navn til OY og her er den nye logoen. Navnet er inspirert av ordene «Oslo» og det norrøne «Yppare» og logoen henspeiler på linjer i kollektivtrafikken.
Sporveien skifter navn til OY og her er den nye logoen. Navnet er inspirert av ordene «Oslo» og det norrøne «Yppare» og logoen henspeiler på linjer i kollektivtrafikken.

Pressemelding -

Sporveien skifter navn til OY

Kollektivselskapet Sporveien som har ansvaret for å operere det meste av kollektivtrafikken i Oslo-området bytter navn. Det nye navnet OY skal skape glede og entusiasme hos både ansatte og reisende.

(Edit: denne saken var vår aprilsnarr i år!)

Ledelsen og de ansatte i Sporveien har lenge samarbeidet om å finne et nytt og fremtidsrettet navn som kan utvikle virksomheten videre. I dag avsløres navnevalget, og sporveissjef Cato Hellesjø inviterer til feiring utover dagen.

– Hvorfor velger Sporveien AS å skifte navn til OY?

– Vår samfunnsoppgave er å sørge for mest mulig kollektivtrafikk for pengene. De bokstavene vi sparer på å endre navn fra Sporveien til OY vil gå rett inn i produksjonen av rutetabeller og skilt på holdeplasser som trenger fornyelse. Litt forenklet kan vi si at dette bare er en omdistribuering og allokering av våre ressurser på en mer fornuftig måte som understreker alvoret vi legger i å ivareta samfunnsoppdrag vårt, sier en entusiastisk sporveissjef Cato Hellesjø i en kommentar.

– Hvorfor navnet OY?

– Vi ønsker å skape en sterk og markant opplevelse hos alle dem som ser, reiser med og opplever våre transportmidler. De skal på en måte reagere med positive utbrudd som kommer av begeistring og entusiasme, nemlig «OY, her kommer de!». Når vi skaper gode økonomiske resultater, skal folk kunne tenke «OY, så flinke de er». Og når vi setter nye passasjerrekorder skal de tenke, «OY, tenk at det er mulig og at de får det til,» sier Cato Hellesjø.

Norrøn bakgrunn for navnevalget

Navnet OY spiller på de to ordene «Oslo» og «Yppare». «Oslo» signaliserer nærhet til vår eier Oslo kommune og kjerneområdet for leveransene fra virksomheten vår, og «Yppare» er et norrønt ord som skaper assosiasjoner som å være best, være fremst og være førende. Det er slik vi vil at folk skal oppleve oss!

Cato Hellesjø tilbakeviser at blir dyrt å bytte navn bare for å spare noen bokstaver:

– Det er sikkert noen som tenker: «OY, det ble dyrt», men det må de ikke gjøre! Kostnadene knyttet til navneendringen er estimert til et sted mellom 300 og 350 millioner kroner. På sikt viser likevel kostnadsprognosene at ved å kutte sju bokstaver kan vi spare inn nærmere 500 millioner kroner innen 2025, som en konsekvens av billigere produksjonskostnader til skilt, logoer og blekk i kopimaskinene. At navnet forkortes setter oss også i takt med tidsånden og vil være tiltrekkende for nye generasjoner. De unge i dag bruker både i dagligtale og på sosiale medier forkortelser. «Null problem» forkortes med «np», «selvfølgelig» med «seff» og «serr» betyr seriøst eller alvorlig talt. Den tid og de ressurser vi sparer på å forkorte navnet vårt vil kunne brukes til å gi et raskere og mer effektivt kollektivtilbud for våre reisende, understreker sporveissjefen.

Full støtte til OY-navnet

Verken Cato Hellesjø eller de ansatte tror at navneendringen vil skape forvirring. Sporveissjefen har full støtte blant de ansatte for OY-navnet.

I Sporveien har vi en lang og stolt historie når det kommer til å bytte navn, så dette understreker bare hvor dyktige vi er på denne typen endringsprosesser. Vi har en god praksis for å snu oss rundt kjapt og har fått øvd oss mye innenfor dette segmentet. Derfor tror jeg også vi vil lykkes svært godt med denne prosessen, sier hovedtillitsvalgt Rune Aasen, som er leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, OSA.

På spørsmål om navneendringen har noe å gjøre med at NSB nylig offentliggjorde at de skal skifte navn til VY, svarer begge et unisont nei.

– Overhodet ikke. Dette har vært på planleggingsstadiet siden sist vi byttet navn tilbake i 2013. Her har NSB rett og slett kommet oss i forkjøpet med sitt navneskifte. Men jeg vet at den første reaksjonen hos mange var: «OY, skal NSB hete det! Det er bra for oss, for da assosierer de gjennom sin reaksjon direkte til vår virksomhet og vårt nye navn. Vi har allerede bestilt kaffekopper, uniformer, omprofilering av over 1000 trikker, T-banevogner og busser og masse skilt med den nye OY-logoen på, så vi har ingen tid å miste. Prosessen er i gang, nå kjører vi, sier OY-entusiastene Hellesjø og Aasen unisont i kor.

På lik linje med NSBs navneskifte til VY får heller ikke Sporveien benytte OY som selskapsnavn alene. Dette fordi navnet kun består av to bokstaver og offentlige systemer og registre er ikke tilrettelagt for kreative konstruksjoner av denne typen. Selskapet har derfor planlagt at Sporveien/OY skal hete OYsann AS på papiret. Det er generalforsamlingen i Sporveien som fatter den endelige beslutning om navneskiftet etter påske.

– Jeg føler meg trygg på at vår eier kommer til å si «OY, dette blir bra,» når de får navnet til behandling, sier sporveissjef Hellesjø i en avsluttende kommentar.

Emner

Tags


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.

Pressekontakt

Torgeir Kristiansen

Torgeir Kristiansen

Konserndirektør kommunikasjon Kommunikasjon, marked og samfunnsansvar. +47 901 27 909

Relatert materiale

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.