Gå videre til innhold
HELT NYTT SYSTEM: Sporveien skal innføre et helt nytt signalsystem med CBTC-teknologi for T-banen. Systemet skal blant annet gi høyere kapasitet og bedre styring av trafikken i hele T-banenettet.
HELT NYTT SYSTEM: Sporveien skal innføre et helt nytt signalsystem med CBTC-teknologi for T-banen. Systemet skal blant annet gi høyere kapasitet og bedre styring av trafikken i hele T-banenettet.

Pressemelding -

Sporveien starter anskaffelsen av nytt signalsystem til T-banen

Sporveien har nå kunngjort anskaffelsen av nytt signalsystem til T-banen i Oslo. Dagens system blir erstattet med et helt nytt og moderne system som blant annet legger til rette for flere og mer presise avganger.

Sporveien skal innføre et helt nytt signalsystem med CBTC-teknologi for T-banen. Systemet skal blant annet gi høyere kapasitet og bedre styring av trafikken i hele T-banenettet. 

– Signalsystemet vi har på T-banen er gammelt og må skiftes ut. Signalsystemet har vært med på å frakte millioner av reisende på T-banen hvert eneste år siden de første linjene startet opp på 1960-tallet. Nå skal vi gjennomføre et fullt teknologiskifte på hele T-banesystemet, der vi digitaliserer hjernen i T-banen. Systemet skal legge til rette for den veksten i trafikken vi ser komme i årene framover, sier Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien.

Kollektivtrafikken i Oslo-området, og spesielt trafikken på T-banen, er i kraftig vekst. Bare i fjor reiste 122 millioner personer med T-banen. Med Fornebubanen, ny sentrumstunnel og nytt signalsystem gjennomfører Oslo kommune den største fornyelsen av T-banen noensinne.

– Leverandøren vi velger skal bidra til å gjøre en velfungerende T-bane enda bedre, og sette oss i stand til å utvikle T-banen videre. For å lykkes trenger vi en strategisk samarbeidspartner med kompetanse og kapasitet til å levere et system som tilfredsstiller Oslos behov, sier Cato Hellesjø.

Ser etter en strategisk samarbeidspartner
Sporveien har utlyst anskaffelsen som en totalleveranse. Det betyr at én leverandør vil være totalansvarlig for å utvikle og installere det nye signalsystemet på hele T-banenettet, i driftssentralen, i passasjertogene og arbeidsmaskinene.

– Leverandøren vi velger skal bidra til å gjøre en velfungerende T-bane enda bedre, og sette oss i stand til å utvikle T-banen videre. For å lykkes trenger vi en strategisk samarbeidspartner med kompetanse og kapasitet til å levere et system som tilfredsstiller Oslos behov, sier Cato Hellesjø.

Leverandøren vil også ha en sentral rolle i å vedlikeholde og videreutvikle systemet, i tett samarbeid med Sporveien.


Skal etter planen inngå kontrakt i midten av 2021

Anskaffelsen blir gjennomført som en konkurranse med forhandling i to trinn. Først skal Sporveien kvalifisere interesserte leverandører. I neste trinn vil de utvalgte og kvalifiserte leverandørene bli invitert til å delta i konkurransen.

Målet er å finne den leverandøren som best kan levere på de kravene Sporveien stiller i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Etter planen skal Sporveien inngå kontrakt med valgt leverandør i midten av 2021.


Det nye systemet legger til rette for flere og mer presise avganger

  • Signalsystemet Sporveien skal anskaffe baserer seg på CBTC-teknologi. CBTC står for Communication Based Train Control, eller kommunikasjonsbasert togstyring. Det er et system for helhetlig styring og sikring av trafikken, basert på trådløs kommunikasjon mellom tog og infrastruktur.
  • Teknologien gjør det blant annet mulig å kjøre med kortere avstand mellom t-banetogene. Det gjør at trafikken flyter jevnere og raskere, og legger til rette for flere og mer presise avganger enn det som er mulig med dagens signalsystem.
  • Teknologien er i dag bransjestandard, og er allerede i bruk i New York, Paris, København og en rekke andre store byer.
  • Prosjektet Sporveien skal gjennomføre har en kostnadsramme på 5,4 milliarder kroner. Signalsystemet skal etter planen være ferdig innført på T-banen innen utgangen av 2027.
  • Slik fungerer det nye signalsystemet (FILM)

Emner


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo. 

Pressekontakt

Thomas Ege

Thomas Ege

Pressekontakt Pressekontakt +47 911 28 664

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.