Gå videre til innhold
fra venstre: Andrés Arizcorreta, styreformann og adm dir i CAF, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg, Sporveissjef Cato Hellesjø og byrådsleder Raymond Johansen i Oslo rådhus i dag
fra venstre: Andrés Arizcorreta, styreformann og adm dir i CAF, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg, Sporveissjef Cato Hellesjø og byrådsleder Raymond Johansen i Oslo rådhus i dag

Pressemelding -

Trikkebyen Oslo blir universelt utformet med nye trikker

Oslos trikker og trikkeholdeplasser blir universelt utformet når de 87 nye trikkene Sporveien skal kjøpe for Oslo kommune er satt i trafikk. Totalt skal det bestilles 87 nye trikker fra den spanske trikkeleverandøren CAF. De nye trikkene legger også til rette for å kunne frakte opp til 100 millioner passasjerer årlig, som er en dobling fra dagens nivå. 

«Universell utforming har vært et viktig område for oss å få på plass, både når det gjelder krav til nye trikker og holdeplassene som folk skal bruke for å gå av og på trikkene. Det skal være enkelt og tilgjengelig for alle å bruke trikken i Oslo. Jeg er glad for å kunne fortelle at de nye trikkene som skal leveres av den spanske leverandøren CAF vil være universelt utformet,» sier konsernsjef i Sporveien Cato Hellesjø.

Lavgulvtrikker med god plass om bord og større kapasitet
De nye trikkene blir lavgulvtrikker, som gjør det lettere for alle å komme av og på. De får økt kapasitet, som gir plass til flere passasjerer og øker komforten for de reisende. God plass om bord gir mulighet for flere passasjerer i rushtiden, men like viktig er at det gir en romslig trikk med god plass om bord som øker komforten for de reisende og reduserer oppholdstid på holdeplasser slik at både folk, barnevogner og rullestoler kan komme av og på uten unødig ventetid.

En moderne trikk med god tilgjengelighet gir imidlertid ikke bare de reisende fordeler, men er også positivt for Sporveien Trikken som operatør. God passasjerflyt bidrar blant annet til høyere fremføringshastighet, reduserte driftskostnader, flere reisende og bedre tilgjengelighet og brukervennlighet. På denne måten bidrar god plass om bord og større kapasitet til at det kan brukes mer tid og penger på å tilby de reisende et enda bedre kollektivtilbud. 

Oslos trikkekjøp fra anskaffelse til designfase
Arbeidet med å kjøpe nye trikker til Oslo går nå over i en ny fase, designfasen. Siden mai 2017 har Sporveien gjennomført en konkurranse med prekvalifiserte leverandører knyttet til anskaffelsen av nye trikker til Oslo. CAF er nå valgt som leverandør med sin modell Urbos 100, og det er undertegnet kontrakt mellom Sporveien og CAF om leveranse av 87 trikker som skal leveres i perioden 2020 til 2024. Et mål for trikkeanskaffelsen har vært å anskaffe en velutprøvd trikk tilpasset Oslos forhold. De nye trikkene som kommer til Oslo er 3. generasjon Urbos 100. Dette er en trikketype som allerede er testet, innført og tatt i bruk i flere store byer over hele verden.

I designfasen vil den endelige utformingen av den nye trikken gjøres. Arbeidet gjøres med basis i modellen Urbos 100, tilpasninger som skal gjøres knyttet til kollektivtrafikken i Oslo og forhold som kommer opp i forbindelse med brukertesting. Den nye trikkemodellen vil i Oslo få navnet SL18 som spiller på årstallet trikken ble bestilt. 

Trikken er et viktig bidrag i arbeidet med å sikre at hele Oslo kommune er universelt utformet innen 2025
Oslo kommune har satt som hovedmål i sitt arbeid med universell utforming at alle virksomheter i kommunen skal ha implementert krav til universell utforming innen sine ansvarsområder innen utgangen av 2025. Det innebærer blant annet at transportsystemer som trikken skal ha tilgjengelighet i alle ledd av reisekjeden. Oslo kommunes felles prinsipper for universell utforming bygger også på regjeringens visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025.

Les mer om Trikkeprogrammet og nye trikker til Oslo på Fremtidensbyreise.no

Fakta om Trikkeprogrammet

  • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
  • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
  • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.
  • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
  • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
  • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
  • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
  • De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med 2020.
  • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.

Related links

Emner

Kategorier


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.

Kontakter

Cato Asperud

Cato Asperud

Pressekontakt Kommunikasjonssjef politikk og samfunn Presse og mediekontakt +47 908 56 044
Tone S. Tuhus

Tone S. Tuhus

Pressekontakt Leder prosjektkommunikasjon Presse- og mediekontakt +47 916 46 284

Dette er Sporveien

Sporveien leverer reiser med T-bane, trikk og buss med hovedvekt i Oslo og Viken. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for T-bane og trikk. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet 217 millioner passasjerer i 2022. Konsernet har 3300 ansatte og en omsetning på 5 milliarder kroner.