Skip to main content

Velkommen tilbake til T-banens linje 3 til Bøler

Pressemelding   •   jan 07, 2016 07:00 CET

Søndag 10. januar gjenåpner T-banen til Bøler stasjon og det inviteres til folkefest, etter ni måneder med totalrehabilitering av T-banen og stasjonene. 

Første avgang med Linje 3 fra Bøler mot sentrum går klokken 06.33 søndag 10. januar. Samme dag klokken 13.00 inviterer Sporveien og Ruter til offisiell gjenåpning av Linje 3, på Bøler T-banestasjon. Det blir enkel servering, taler og underholdning med Oppsal skolekorps. Ordfører Marianne Borgen foretar den offisielle åpningen.

– Vi vet at mange har sett fram til å få T-banen tilbake og vi håper mange, både naboer og andre, kommer for å feire med oss på søndag, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø.

– Jeg er svært glad for at vi har kunnet gjennomføre også dette prosjektet så lang innenfor budsjett og en krevende tidsramme. For å kunne møte morgensdagens krav til kapasitet, punktlighet og regularitet, var det viktig for Sporveien å gjennomføre dette prosjektet nå, sier Cato Hellesjø.

Omfattende prosjekt

Oppgraderingen av Østensjøbanen er et omfattende prosjekt. Hele fundamentet under skinnegangen er forsterket og det er gravd tre meter ned på hele strekningen for å gjøre dette. Siden 7. april 2015 er det kjørt ut 100.000 kubikk masse, og like mye inn igjen. Det er lagt 300.000 meter kabler, 20.000 sviller og 24.000 meter skinner på den 6,2 kilometer lange strekningen mellom Hellerud og Bøler stasjon. Stasjonene Godlia, Skøyenåsen, Oppsal, Ulsrud og Bøler har fått en velfortjent ansiktsløftning og er i dag utstyrt med blant annet moderne og energieffektiv LED-belysning og nytt høyttaleranlegg.

– Det er gledelig å kunne starte året med å ønske velkommen tilbake til linje 3 og det er svært gledelig at Sporveien leverer prosjektet på den tiden og til den prisen de har lovet. For kundene våre betyr det mye at de får tilbake T-banetilbudet når vi har lovet dem det, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

To avganger i kvarteret fra 3.april

Foreløpig gjenstår en del arbeid på strekningen fra Bøler til Mortensrud før hele linje 3 gjenåpnes. Åpningen av hele strekningen skjer 3. april, samtidig som Løren stasjon og Lørenbanen åpner.

  • – Linje 3 får da to avganger i kvarteret og dermed mye større kapasitet enn i dag. Dette er et viktig grep for at kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, tar trafikkveksten i årene som kommer, sier Bernt Reitan Jenssen.
  • – Når Østensjøbanen gjenåpnes til Mortensrud 3. april, samtidig som Lørenbanen tas i bruk, har Sporveien gjort et solid løft med å øke T-banens samlede kapasitet for å møte utfordringene knyttet til økende trafikk med flere reisende. Dette er mulig takket være en historisk økning av utnyttelse av vognmateriellet til glede for byens reisende, sier administrerende direktør i T-banen, Bjørn Granviken.

Endring for erstatningsbussen 3B

Samtidig som T-banen igjen begynner å gå til Bøler blir det en omleggingen av erstatningsbussen 3B. Fra 10. januar vil denne ikke lenger trafikkere strekningen Helsfyr – Bøler. Tilbudet på 3B justeres til å bli et erstatningstilbud på strekningen Bøler – Mortensrud, som fortsatt rehabiliteres. Avgangene til/fra Bøler vil korresponderer med avgangene på T-banen. 

Rutetabell og linjekart finner du på ruter.no.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ruter_signatur_rod_cmyk_ren

Ruter: kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen, 95938716, 

oystein.dahl.johansen@ruter.no.

Sporveien_horisontal_RGB

Sporveien: kommunikasjonssjef Cato Asperud, 90856044

cato.asperud@sporveien.com.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2014 gjennomført vel 200 millioner enkeltreiser.

 Hele konsernet har rundt 3500 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,2 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.