Gå videre til innhold
T-banetunnelen mellom Majorstuen og Stortinget stenger fire kvelder i uken for vedlikeholdsarbeider. Her fra tilsvarende arbeider mellom Tøyen og Ensjø.
T-banetunnelen mellom Majorstuen og Stortinget stenger fire kvelder i uken for vedlikeholdsarbeider. Her fra tilsvarende arbeider mellom Tøyen og Ensjø.

Pressemelding -

Vi vedlikeholder mellom Majorstuen og Stortinget

Fra og med mandag 7.januar klokken 20.55 til og med 28.mars vil T-banetunnelen mellom Majorstuen og Stortinget holdes stengt. Stengingen gjennomføres fire kvelder i uken, mandag til og med torsdag. Resten av driftsdøgnet og i helgedagene vil det være normal kjøring. 

Årsaken til stengingen er at det skal utføres vedlikeholdsarbeider. 

Trikketilbudet vil bli forsterket i perioden. Sporveien beklager ulempene, og vi henviser til www.ruter.no eller Ruters reiseplanlegger for detaljert reiseinformasjon.

Emner


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.

Pressekontakt

Jan Rustad

Jan Rustad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Presse- og mediekontakt +47 950 56 808

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.