Skip to main content

"We Are Oslo" - en fotoutstilling om T-banens linje 2 og menneskene der.

Pressemelding   •   sep 14, 2017 15:02 CEST

Bilder fra utstillingen "We Are Oslo"

«We Are Oslo» er et konsept som har vært under arbeid i to år når det avdukes 14.september. Ønsket har vært å skape et foto og videoprosjekt ved å følge t-banens linje 2, som på mange måter representerer et tverrsnitt av byen. Fra Ellingsrudåsen i øst til Østerås i vest har vi møtt én innbygger fra hvert stoppested som har fortalt oss om seg selv, har delt sine tanker om Oslo og om livet, og har latt oss få et innblikk i deres hverdag i nabolaget der de bor.

  • Sporveien har lang tradisjon med å inkludere kunst på T-banestasjonene sine gjennom arbeidet med Sporveiskunst.. «We Are Oslo» er et spennende kunstprosjekt på Sporveiens t-banstasjoner langs linje 2. Sporveien ønsker å legge til rette for at stasjonene blir gode byrom for formidling av kunst og kulturopplevelser til Oslos innbyggere. «We are Oslo» er nettopp et eksempel på at stasjonene blir et galleri, sier Anette Espeli, Kunst- og kulturansvarlig i Sporveien.»

I tillegg har prosjektet spurt to samfunnsforskere om å dele sin kunnskap om Oslo ved å skrive én tekst fra hvert stoppested om historie, befolkning og arkitektur. Som en introduksjon til hver bydel som linje 2 går gjennom har vi invitert sju forfattere med en tilknytning til de ulike bydelene til å skrive en skjønnlitterær tekst.

De ansvarlige for prosjektet er fotografene Francesca Casciarri og Eirik lunder Aspelund. De skjønnlitterære bidragene kommer fra Rune Christiansen, Mette Karlsvik, Sverre Henmo, Roskva Koritzinsky, Aslak Borgersrud, Heidi Marie Kriznik, Øyvind Holen, Bengt Andersen og Ingar Brattbakk.

«We Are Oslo» blir stående til 14.oktober.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3600 ansatte og omsetter årlig for 4,5 milliarder kroner. Sporveien eier, forvalter, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.